Een betere wereld. Kan dat?

Door Martin Thoolen,
geplaatst op 10 oktober 2022.
Lezen in 6 minuten.

Je zou het niet zeggen als je tegenwoordig om je heen kijkt. Trouwens, niet alleen nu, maar eigenlijk de afgelopen vijf millennia niet echt. En toch ben ik een dromer die gelooft dat het wel degelijk kan wat het leven zinvol maakt. 

Vooral als we niet wachten op anderen of iemand anders, maar het zélf doen. Niet wachtend op een verlosser, maar door verlosser van jezelf te worden. Ieder in zijn eigen wereld om zich heen. Met je buren, je collega, je medeweggebruiker, je medeburger, je medemens.

Op dit moment is er een wereldwijde splitsing gaande. Een onvermijdelijke. Een noodzakelijke. Er worden twee soorten omgevingen gemaakt. Door hen die voor ego kiezen, en zij die voor (zelf)bewustzijn/spirit. Het zijn twee onverenigbare paden die allang voorspeld zijn en je ook terugziet op de Hopi-steen die ik in 2018 met een gids bezocht heb in Arizona, USA. 

Ego-gerichte omgevingen, samenlevingen en instanties

Ego-gerichte omgevingen, samenlevingen en instanties worden gekenmerkt door voorkeursbehandelingen voor de ene groep ten koste van de andere. Rijken boven armen, mannen boven vrouwen, witte mensen boven gekleurde mensen, geïmmigreerde boven inheemse mensen, etc. 

Landen kunnen zelfs in de greep van een extreem collectief ego zijn geleid door ego-gedreven leiders en regeringen. Deze worden dan  gekenmerkt door één van de acht egocoup-rollen waar je in kunt vallen en verblijven, waarvan het ego als overheerser er één van is, zoals je in mijn boek kunt zien over Persoonlijk Inspirerend Leiderschap.

Ego als Overheerser

Een leider zorgt dan voor zijn volk, volgens ‘eigen dictaat’. Al ga je over lijken, je zorgt dat je boven aan de top komt. Want dan heb je meer macht en invloed. Je stelt je boven de anderen die je wil moeten volgen om je behoeftes te realiseren. Daartoe gebruik je allerlei machtsmiddelen en niet alleen de voorgenoemde positiemacht. Maar ook sterke overtuigingskracht (wat soms letterlijk ontaardt in schreeuwen naar ‘je mensen’), charisma, strategische kwaliteiten (w.o. liegen), expertise-kennis of deskundigheid, inkomen of status, of netwerken worden ingezet, om je wil aan anderen op te leggen.

Als de mensen ‘onder je’ niet volgzaam zijn, dan veroordeel je die en probeer je ervan af te komen. Drijvende kracht is de angst dat jij, of je groep, tekortkomt of minder aanzien geniet. Consequent communiceer je die angst verder door dreigementen aan het adres van andersdenkenden. Door intimidatie, zoals een bestuursvoorzitter die je op de kop geeft, terwijl niet jij maar een paar zittende bestuurders incompetent zijn. Of dreiging door machtsvertoon: van dreiging van ontslag tot aan militaire parades met kernraketten.

Je medestanders maak je afhankelijk door het geven van voorkeursbehandeling en andere privileges. Tijdens bijvoorbeeld het coronabeleid wat wereldwijd door veel landen uitgeoefend wordt, zien we groepen die de voorkeur krijgen, en anderen die het loodje moeten leggen. Zoals het verzorgen voor vaccins voor eerst de rijken, en dan de armen.

Als het ego van een leider over regering nog meer wilt overheersen, breid je je territorium aan eigen bevoegdheden uit en laat ze – als het even kan – vastleggen in statutaire bepalingen, soms tot aan de grondwet toe. Daardoor trek je nog meer macht naar je toe. Kijk maar naar sommigen van onze huidige dictatoriale regeringsleiders. En daar blijft het niet bij, want liefst breiden ze letterlijk hun territorium uit en beroven andere volkeren van hun land. Om zichzelf en hun voorkeursgroep te bedienen. Ten koste van anderen.

Deze meer spiritueel laag-ontwikkelde samenlevingen, regeringen en organisaties maken zich, ondanks of soms dankzij de invulling van hun religie, schuldig aan angst zaaien, macht uitoefenen, manipulatie, martelingen, (uit)moorden, stelselmatige indoctrinatie, verbergen en verdraaien van informatie of het geven van eenzijdige informatie.

Maar het kan anders. Als ‘Geïnspireerde Leiders’ de wereld gaan regeren.

Geïnspireerde omgevingen, samenlevingen en organisaties

De spiritueel meer ontwikkelde samenlevingen worden gekenmerkt onder andere een oprechte en goedwerkende democratie waar daadwerkelijk geluisterd wordt naar álle stemmen. Waar geen geheimen leven en verborgen agenda’s zijn, maar volledige transparantie is.  Waar gelijke rechten gelden voor iedereen, zoals gelijke beloningen voor vrouwen en mannen. Waar alle groepen en landen in vrede naast elkaar en met elkaar leven en werken. Waar genoeg water, eten en huisvesting voor iedereen is en honger verbannen is. Waar de voedingsbodem van ons bestaan, de aarde, in ons doen en laten gerespecteerd wordt. Een utopie?

De huidige wereldontwikkeling

Op dit moment zit de wereld in ieder geval in een collectieve ego-regressie, met aan het hoofd ego- of ego-gestoorde leiders die de lage ego-samenlevingen voeden. De huidige economische en politieke belangen prevaleren boven de menswaardigheid en gelijkheid. Zelfs de huidige Verenigde Naties die voor een vreedzame wereld en álle mensen zou moeten zorgen schiet hier en daar fundamenteel tekort. Het onrecht heeft zelfs een permanente zetel in de VN gekregen. Kijk alleen al maar naar de zogenaamde mensenrechtenraad van de VN die het debat afwijst om het rapport aan mensenrechtenschendingen in China niet aan de orde te stellen, die dat voorheen verborgen wilde houden. Ondanks de bewezen systematische martelingen, het gevangen houden en brainwashen van de Oeigoeren als moslim-minderheid.

Elk land wat tegengestemd of zich van een stem onthouden heeft draagt bij aan dit universele onrecht. Deze landen hebben niet het lef om te kiezen voor universeel recht. Simpelweg uit angst om te veel op te offeren, zoals politieke-, economische- en persoonlijke belangen, status en privileges. Dan is dus de angst leidend, niet de liefde voor je medemens. Ook Qatar als tegenstemmer heeft duidelijk laten zien bij te dragen aan eigen mensenrechtenschendingen. Met hun economische belangen. Maar ja, voetbalvermaak boven alles. En dadelijk gezellig kijken naar het WK. En let wel, ik ben zelf fervent voetballiefhebber, maar dit klopt gewoon niet.

En overal is onrecht gaande. Ook in mijn eigen land. Geen verschil met andere landen. Zoals die onder het leiderschap van de afgelopen jaren de rijken (vooral mannen) rijker worden, en de armen armer waarbij zelfs de voedselbanken tekort schieten. Naast de immense groei van beleid gevoerd vanuit leugens en egoïsme.

En zoals gezegd, sommige regeringen en leiders voeden vanuit controle bewust een regiem waarbij zelfs martelingen, stelselmatig (uit)moorden, indoctrinatie normaal en verantwoord betiteld worden. Soms zelfs uit de naam van God, Allah of wie dan ook. Want dan kan en mag je lekker je gang gaan. Maar wat als het je eigen kind, vader of moeder is die ooit met mensenonrecht van doen krijgt. Wat als de werelden omgedraaid waren en jij of je partner of familielid geïndoctrineerd, gemarteld of gedood wordt. Vertel me, wat is het verschil? Vanuit ego veel, vanuit spirit niets. Want dan zijn we allemaal gelijken, allemaal een mens met allemaal dezelfde wensen, angsten, pijnen en verlangens. Geen verschil. Want in de kern zijn we allemaal gelijk.

“In de kern zijn we allemaal gelijk”

Welk onrecht heb jij zelf ervaren? Hoe vond je dat? Wat als jij ook in de steek gelaten zou worden door je eigen overheid, of de VN? Of zelfs gemarteld of gedood? Zo maken we geen betere wereld.

Hoe dan wel?

Gelukkig is er ook een natuurlijke ontwikkeling gaande van nieuwe generaties die  deze onrechtvaardige ego-samenlevingen steeds minder accepteren. Kijk naar Iran. Het schrikbewind van de patriarchale witte-mannen-macht (gevoed vanuit misvormd-gebruikte religie) wordt steeds minder geduld. Slechts een kwestie van tijd. Het frisse spirit-bewustzijn van jongere generaties accepteert het niet meer. De opstand wordt als vanzelf steeds groter. Simpelweg omdat de harten van de mensen het niet meer verdragen.

Daarnaast wordt het tijd voor geliefde leiders om te komen tot een betere wereld, zoals je in een ander artikel ziet: https://martinthoolen.com/openstaande-vacatures-voor-de-wereldde-geliefde-leider/

Wat kun je zélf doen?

Naast de nieuwe leiders die er gaan komen, de natuurlijke ontwikkeling van ego-verzet, kun je zelf ook bijdragen aan een betere wereld, niet wachtend op anderen. Durf te kiezen. Durf afvallige te zijn van je ego-omgevingen. Kies voor, of maak een betere wereld om je heen, hoe moeilijk soms ook. Ben je bewust van je eigen ego, bezieling en hoe spirit je kan verrijken. Kijk met nieuwe ogen naar je zelf en benader iedereen om je heen vanuit oprechtheid, waarheid en vreedzaamheid, ook als je het niet eens bent met elkaar. Kijk hoe je zelf je familie, buren, klanten, teamleden, bestuursleden, aandeelhouders en medewerkers op het werk benadert. En hoe je zo een betere wereld dagelijks om je heen maakt. Kijk maar op: https://www.boekenbestellen.nl/boek/persoonlijk-inspirerend-leiderschap/9789090362908

Of wil je zelf de ’tools’ voor een betere wereld maken aan den lijve ontvangen en ervaren? Dan is deze Mastercourse misschien iets voor je: https://martinthoolen.com/service/master-module-persoonlijk-inspirerend-leiderschap/. Niet alleen dat, je gaat er ook nog eens fundamenteel effectiever, evenwichtiger, duurzamer en vitaler door werken en zinvoller door leven.

Een betere wereld. Kan dat? Ja! Als dit allemaal meer gaat gebeuren, dan kan er over een aantal decennia daadwerkelijk meer paradijs op aarde komen. Liever daarvoor gaan, dan blijven klagen en slachtofferen over een wereld die niet bevalt. 

De keuze is aan jou.

#persoonlijkinspirerendleiderschap #persoonlijkleiderschap #inspirerendleiderschap #mastercoursepersoonlijkinspirerendleiderschap #coaching #training #vrede #vredeopaarde

© 2022: Martin Thoolen

Martin Thoolen

Met meer dan 30 jaar professionele ervaring als bewustzijns-begeleider, klinisch- en organisatiepsycholoog heb ik duizenden voorgangers mogen begeleiden in Persoonlijk of Collectief Leiderschap. Zowel in teams als individueel. In coachings, trainingen, leergangen, retreats en seminars, leiderschapsontwikkeling en organisatie-ontwikkeltrajecten.
Lees meer...

Lees ook:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opdrachtgevers

chevron-down-circle