Openstaande vacatures voor de wereld: De Geliefde Leider

Door Martin Thoolen,
geplaatst op 16 maart 2022.
Lezen in 7 minuten.

Waarom hebben we oorlogen?

Voornamelijk vanwege de invloed van de regerende wereldleiders.

No more war? Hoog tijd voor ‘Geliefde Leiders’.

Want de huidige leiders, die bijdragen aan oorlog, zullen niet fundamenteel veranderen. Maar wat is er dan precies aan de hand, én wat is nodig om een betere wereld te maken?

In mijn aankomende boeken, en opkomende `Masterclass Year’ over ‘Geïnspireerd Leiderschap’, vind je antwoorden, die ik nu al graag met je deel.

“Much of the evil in the world is due to the fact that man in general is hopelessly unconscious”

Carl Jung

Van ‘ego-leiderschap’ naar ‘geïnspireerd leiderschap’

Grofweg kun je een onderscheid maken in twee soorten leiders: Ego-Leiders en Geïnspireerde Leiders. Om uit oorlogen te komen, moeten leiders zelf veranderen. En nieuwe leiders komen, die te boek staan Geïnspireerde Leiders.

“Het enige wat tot oorlog leidt, is ego”

Ego-Leiders

Ego-leiders zijn leiders, die ongemerkt ouderwets leidinggeven, vanuit hun patriarchale ego. In elk ego van ons huizen verschillende passagiers die je denken, voelen en gedrag bepalen. Zoals je innerlijke pleaser, pusher of perfectionist bijvoorbeeld. Ego-leiders hebben echter vaak een dominante innerlijke patriarch, die onbewust het innerlijke stuur van ze overneemt. Ze worden zelf bestuurd door hun innerlijke patriarch, meestal zonder dat ze het zelf doorhebben. Als deze ego-passagier echter te sterk vertegenwoordigd is, dan is die verantwoordelijk voor polarisatie, verdeeldheid, conflict en oorlog. Hoe dan?

De patriarchale ego-leider

De patriarch is de vaderlijke kant die in het ego van zowel mannen, als vrouwen huist. Het is de kant die zich altijd boven anderen en met name, vrouwen plaatst (zoals dit een grondhouding kan zijn, zoals de Roos van Leary dat laat zien). De Roos van Leary laat zien dat mensen een verschillende interactieve houding kunnen hebben, variërend van boven/onder tot samen/tegen.

Deze kant heeft idealiter echt zorg voor de mensen, waar hij zich verantwoordelijk voor voelt. Goed gedoseerd, gebruikt de Patriarch zijn machtsmiddelen voor het beste voor de hele gemeenschap, waar hij aan de top van staat, of denkt te staan. Hij maakt gebruik van het belonen, straffen of negeren op materiële of immateriële wijze van anderen. De Patriarch heeft een dominant voorkomen in denken of doen: ‘zijn wil is wet, hij bepaalt en beveelt’. Hij beroept zich op kennis is macht, en laat vooral zijn kracht, en zeker niet zijn kwetsbare kant zien, als het erop aan komt. Hij kan goed zenden, maar slecht ontvangen of luisteren. Hij bagatelliseert of wuift kritiek op hem weg, zodat er feitelijk niet echt iets mee gebeurt. Hij neemt ook iets eerder aan van een man dan een vrouw, omdat hij heimelijk denkt dat de man meerderwaardig is boven de vrouw. Als de patriarch zijn zin niet krijgt, zien we vaak een stampvoetend, verongelijkt kind van hun ego het plots overnemen.

Extreem ego-leiderschap

Als het ego van leiders echter nog extremere vormen aanneemt, kan dat resulteren in acht ego-coup-rollen, waarin ze terecht kunnen tuinen, namelijk:

 1. Roofdier
 2. Muur
 3. Hebzuchtig kind
 4. Kameleon
 5. Borstklopper
 6. Overheerser
 7. Rat
 8. Bedelaar

Als de innerlijke patriarch in leiders extreme vormen aanneemt, zien we vaak een combinatie van deze rollen, die de denkwijze, het gedrag en de keuzes van de leider besturen. Sowieso, zien we de ‘Overheerser’ meer aan het front komen, in hun manier-van-zijn.

Ego als Overheerser

Een leider zorgt dan voor zijn volk, volgens ‘eigen dictaat’. Al ga je over lijken, je zorgt dat je boven aan de top komt. Want dan heb je meer macht en invloed. Je stelt je boven de anderen die je wil moeten volgen om je behoeftes te realiseren. Daartoe gebruik je allerlei machtsmiddelen en niet alleen de voorgenoemde positiemacht. Maar ook sterke overtuigingskracht (wat soms letterlijk ontaardt in schreeuwen naar ‘je mensen’), charisma, strategische kwaliteiten (w.o. liegen), expertise-kennis of deskundigheid, inkomen of status, of netwerken worden ingezet, om je wil aan anderen op te leggen.

Als de mensen ‘onder je’ niet volgzaam zijn, dan veroordeel je die en probeer je ervan af te komen. Drijvende kracht is de angst dat jij, of je groep, tekortkomt of minder aanzien geniet. Consequent communiceer je die angst verder door dreigementen aan het adres van andersdenkenden. Door intimidatie, zoals een bestuursvoorzitter die je op de kop geeft, terwijl niet jij maar een paar zittende bestuurders incompetent zijn. Of dreiging door machtsvertoon: van dreiging van ontslag tot aan militaire parades met kernraketten.

“Elk systeem of relatie wat geen ruimte geeft aan het bestaan, én de unieke expressie van de ziel, zet de ziel gevangen”

Je medestanders maak je afhankelijk door het geven van voorkeursbehandeling en andere privileges. Tijdens bijvoorbeeld het coronabeleid wat wereldwijd door veel landen uitgeoefend wordt, zien we groepen die de voorkeur krijgen, en anderen die het loodje moeten leggen. Zoals het verzorgen voor vaccins voor eerst de rijken, en dan de armen.

Als je ego nog meer wilt overheersen, breid je je territorium aan eigen bevoegdheden uit en laat ze – als het even kan – vastleggen in statutaire bepalingen, soms tot aan de grondwet toe. Daardoor trek je nog meer macht naar je toe. Kijk maar naar sommigen van onze huidige dictatoriale regeringsleiders. En daar blijft het niet bij, want liefst breiden ze letterlijk hun territorium uit en beroven andere volkeren van hun land. Om zichzelf en hun voorkeursgroep te bedienen. Ten koste van anderen.

Deze stijl van leiden vanuit ego versterkt altijd de polarisatie en separatie tussen mensen, naties en volkeren. Omdat een deel van de groep buitengesloten wordt, waar onvoldoende echt naar geluisterd is. In mildere vorm is het gevolg dat we protesten zien ontstaan, waar ego-leiders op deze wijze zelf toe bijgedragen hebben. Zoals onderbetaling van zorgpersoneel in Nederland, van-belastingfraude-verdachte burgers waar jaren niet naar geluisterd is, tot aan boeren die niet werkelijk gehoord zijn. Op grotere en extremere schaal zien we het in de hele wereld gebeuren. Al eeuwenlang.

Maar het kan anders. Als ‘Geïnspireerde Leiders’ de wereld gaan regeren.

Geïnspireerde Leiders

Geïnspireerde Leiders, zijn leiders die uit zijn op samenwerking, verbinding en vrede. Ze zijn bewust van de werking van hun eigen ego en ziel, en het effect hiervan op hun keuzes en gedrag. Ze staan open voor kritiek over henzelf, zijn aanspreekbaar en nemen daadwerkelijk eigen aandeel en verantwoordelijkheid in doen en laten.

Ze zijn eerlijk en oprecht en nemen geen blad voor de mond, als waarheid in het geding komt. Ze zijn waarheidsvinders, die de onderste steen aan universele waarheid naar boven halen. Ze kijken verder dan de leugens van desinformatie, waar overheersers gebruik van maken. Bij meningsverschillen oordelen ze niet, maar gaan vanuit nieuwsgierigheid verder exploreren naar de achterliggende motivaties. Ze zoeken altijd de respectvolle dialoog op om bruggen te slaan.

Deze leiders willen gelijkwaardigheid voor iedereen. Hun beleid is gericht op gelijke rechten voor iedereen, zoals stemrecht, beloningen, genoeg gezond voedsel en drinken, onderdak, gezondheidszorg en onderwijs eerlijk verdeeld voor iedereen. Dat wat ze zelf aan successen en inkomen binnenkrijgen, delen ze met hun mensen. Als je dit in sommige inheemse stammen in de USA doet, ontvang je een succesveer, omdat je je succes gedeeld hebt voor de gemeenschap.

Deze leiders zijn motiverend en empoweren hun mensen. Ze maken teamspirit. Mensen onder hem of haar voelen zich echt gezien, gehoord en gesteund.  Daarom zijn deze leiders vaak ook zo geliefd bij het merendeel van het volk. Kijk maar terug in de geschiedenis, en je hoort vaak lovende woorden uit het volk van deze leiders, zelfs als ze al lange tijd overleden zijn: Nelson Mandela (Zuid-Afrika); Mahatma Ghandi (India); Dr. Martin Luther King (USA), Koning Rama IX Bhumibol Adulyadej (Thailand), Eberhard van der Laan (ex-Burgemeester Amsterdam) om er maar een paar te noemen.

Huidige leiders met een egocoup

Als je nu in de wereld kijkt, zie je dat alle leiders van de volgende landen voldoen aan deze separerende stijl van leiding geven: Rusland, Brazilië, Philpijnen, Turkije, Wit-Rusland, Syrië, Venezuela, Noord-Korea, China, om er maar een paar te noemen. Ze dragen bij aan meer pijn en leed bij veel mensen door de emotionele-, of fysieke- of intellectueel gevangenschap.

“If you do not change, you never can change society”

Nelson Mandela

Wil jij als leider en niet-leider bijdragen aan een betere wereld?
Ben jij een leider, bestuurder, directeur, of executive. Of afdelingshoofd, teamleider of manager? Of moeder van een gezin? Al deze leiders kunnen een betere wereld maken! En zelfs als je geen leider bent, kun je zoveel moois bijdragen aan een betere wereld, zoals je in mijn vorige artikel over persoonlijk leiderschap ziet: https://bit.ly/3JjJzJd

Kortom, naar mijn huidige idee zijn er minstens drie wegen om oorlog te voorkomen en vrede ta maken:

 1. Huidige leiders ontwikkelen naar Geïnspireerde Leiders
 2. Nieuwe leiders opleiden tot Geïnspireerde Leiders
 3. Persoonlijk leiderschap ontwikkelen (zie: https://bit.ly/3JjJzJd)

Stel je maar eens voor wat er gebeurt, als je eigen (persoonlijk of collectief) leiderschap op een hoger plan komt. Jouw bijdrage wordt dan nog meer als zinvol, en vervullend ervaren, door je zelf en door ‘jouw’ mensen. Als leider draag je nog meer bij aan de gemeenschap. Je komt te boek te staan bij de meesten als een ‘geliefde leider’. Daarnaast ben je in staat om nog effectiever en diplomatiek om te gaan met de tegenstrijdige belangen van partijen, waar je mee van doen hebt. Je leiderschap evolueert van ego-leiderschap naar geïnspireerd leiderschap.

Maar, hóe komt jouw leiderschap optimaal tot z’n recht? Hoe haal je het maximale uit je mensen aan potentie en plezier? En hoe draag je dan zelf bij aan een betere wereld?

Zelf bijdragen aan een betere wereld?

Als leider, en niet-leider, kun je zoveel doen en ontwikkelen om je bijdrage voor een beter wereld te versterken. Maakt je leven ook nog eens extra zinvol.

Kijk in alles wat je doet, of je ego overheerst, of niet. Of dat je anderen juist oprecht benaderd vanuit positiviteit, nieuwsgierigheid, neutraliteit, eerlijkheid en verbinding.

Maar wil je grondiger te werk gaan, en je verrijken met een waardevolle bijdrage aan je werk en leven? Dan bied ik momenteel vier (en in 2023 vijf) verschillende ‘Services’ aan, waar je je als leider door kunt laten inspireren:

 1. Professionele one-on-one-Coaching (https://bit.ly/35VbkcZ)
 2. Workshops-op-maat met je managementteam, of bestuur (https://bit.ly/36kvDjF).
 3. Ontwikkeling en uitvoering van een in-companytraject voor ‘Geïnspireerd Leiderschap’ (https://bit.ly/37ACmqq).
 4. Je laten inspireren door boeken, blogs, artikelen, video’s, podcasts over geïnspireerd leiderschap op deze website bij de inspiratie pagina (https://bit.ly/3tdpkre).
 5. Deelname aan een Masterclass Year: ‘Geïnspireerd Leiderschap’ van één jaar met open inschrijving (v.a. 2023). Check af en toe de website voor updates.

Meer weten? Kijk op: www.martinthoolen.com of app, bel of email me, en je krijgt snel antwoord.

Bedankt voor het lezen en ik hoop dat we samen een mooiere wereld tegemoet maken!

Hartelijke groet,  

Martin

#nowar #peace #leadership #leadershipdevelopment #leiderschap #Executivecoaching

© 2022: Martin Thoolen

Martin Thoolen

Met meer dan 30 jaar professionele ervaring als bewustzijns-begeleider, klinisch- en organisatiepsycholoog heb ik duizenden voorgangers mogen begeleiden in Persoonlijk of Collectief Leiderschap. Zowel in teams als individueel. In coachings, trainingen, leergangen, retreats en seminars, leiderschapsontwikkeling en organisatie-ontwikkeltrajecten.
Lees meer...

Lees ook:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opdrachtgevers

chevron-down-circle