Organisatiepsycholoog (in-house)

‘Organisaties zijn gelukkiger en presteren beter op de lange termijn, als ze een vaste psycholoog in dienst hebben’

Het zijn mensen die een succesvol team of organisatie kunnen maken. Of breken.

Human Capital is de basis. Het zijn de mensen die het geld generen of er aan de bron van staan. Dus als mensen optimaal (samen) werken, levert dat meer winst op voor de organisatie.

Foto Organisatiepsycholoog (in-house)

Waarom is een psycholoog zinvol voor mijn team of organisatie?

Mensen in organisaties hebben verschillende belangen: persoonlijk, politiek of anderzijds. Dat maakt dat transparante communicatie nogal eens uit blijft. Want het is niet altijd even veilig of handig. Een team of organisatie loopt dan stroef, stagneert of gaat soms zelfs achteruit in ontwikkeling en effectiviteit. Zeker wanneer een organisatie een transformatie en verandertraject meemaakt.
Juist in drukke- en verandertijden komt het werk en prestatie onder druk te staan. En dan kan professionele, interne en vertrouwde steun van een neutrale psycholoog significant zijn (uit onderzoek blijkt overigens dat goede steun een buffer tegen negatieve stress en werkdruk is).

Verder is bekend dat mensen beter presteren als ze gezien, gewaardeerd, gesteund en gestimuleerd worden.

Om je organisatie te upgraden biedt een ‘vaste’ of ‘interne’ organisatiepsycholoog daarom vaak (tijdelijk) uitkomst. Temeer omdat HR niet altijd de middelen, voldoende expertise/ervaring of neutrale positie heeft om dit optimaal aan te pakken.

Wat kan ik als psycholoog bijdragen?

Als psycholoog kan ik o.a. bijdragen aan de volgende vragen/ onderwerpen:

 • Hoe kan je uitval, burn-out en ziekteverzuim reduceren?
 • Hoe versterk je de duurzame inzetbaarheid en verlaag je het ziekteverzuim?
 • Hoe kunnen talenten in organisaties verder aangeboord worden?
 • Wat zijn de middelen om deze talenten verder te laten groeien?
 • Welke loopbaanontwikkelingen dragen bij dat we de juiste mensen op de juiste plekken krijgen?
 • Hoe kun je processen en weerstanden bij transitiemanagement of changemanagement het beste kanaliseren?
 • Hoe kunnen de diverse BU’s of afdelingen nog effectiever samenwerken? Welke organisatiedynamica speelt en hoe hier effectief mee om te gaan?
 • Hoe kun je de samenwerking met en de functie van HR in organisatie optimaliseren?
 • Waar kan je terecht voor advies of mediation bij arbeidsconflicten of een onveilige of soms toxische werkomgeving

Werkwijzen

Een aantal werkwijzen:

 • Vragenlijsten, interviews, rapportages
 • Regulier overleg bestuur/directie/HR
 • Plan van Aanpak voor optimalisering
 • Assessments
 • Ontwikkeling en opleiding door workshops/trainingen/intervisies
 • Professionele consulten m.b.t. functioneren als individu en in team en organisatie
 • Coachings voor effectieve performance
 • Advies voor managers/professionals
 • Overig
‘Een organisatie- of team levert meer resultaat op als mensen zich gewaardeerd, gemotiveerd, geïnspireerd en uitgedaagd blijven voelen’.

Meld je aan voor een vrijblijvend en kosteloos oriëntatiegesprek

Ja, ik wil meer informatie en/of kennismaken
Inline CTA (#5) (#6)

Opdrachtgevers