Een beter 2022? Echt wel!

Door Martin Thoolen,
geplaatst op 10 december 2021.
Lezen in 10 minuten.

Een beter 2022?

Kan dat? Ook voor mij?

Je zou het misschien niet geloven. Want we gaan allemaal door ‘zwaar weer’. En er zijn duidelijke aanwijzingen dat het erger wordt in 2022. 

En tóch kan het! Een beter 2022 voor jou!

2021: ‘Zwaar weer’ door leiders

Niet zozeer de pandemie alleen, maar bovenal de wijze waarop vele wereldleiders keuzes maken en zich gedragen, voorspelt momenteel niet veel goeds. De meesten handelen vanuit nationaal egoïsme en narcisme en beperken onze vrije leefomgeving; onze nationale regering schiet stelselmatig te kort en ontbeert goed leiderschap; privé-drama’s voltrekken zich achter gesloten deuren, of dat nu familie- of burenruzies zijn, of het overlijden van dierbaren door corona. Polarisatie, verdriet en agressie alom.

Wat voor weer krijgen we in 2022? 

Ik kan het niet mooier maken dan het is, maar in 2022 wordt het erger. Ik zie graag de realiteit en de daarbij behorende schaduwkanten onder ogen en werp graag licht op ook die oncomfortabele waarheid. Waarom erger?

Op z’n minst door vier actuele ontwikkelingen:

 • Door de polarisaties die zowel in huis, als wereldwijd zich afspelen, de dominante rol van ieders ego, en het gebrek van noodzakelijke zelfreflectie en positieve zelf-actie.
 • Door het ‘blijven’ zitten van de huidige, voornamelijk ego-gedreven, machtshebbers die de individuele bestaansrechten en vrijheden aantasten.
 • We leven in een tijdsgewricht waar ultieme waarheid aan het licht komt, zoals structurele leugens van politici/leiders, de Me-Too-beweging, etcetera.
 • Oude (patriarchale) machtsstructuren brokkelen af wat in eerste instantie leidt tot meer verdeeldheid (een natuurlijke ontwikkeling naar meer Individuele vrijheid zoals de ‘Age of Acquarius’ ons te kennen geeft die we als mensheid net ingestapt zijn).

Waar leiders stelselmatig de fout in gaan

Doordat de waarheid steeds meer aan het licht komt, komen de posities van vele leiders op de tocht te staan. Die doen er alles aan om hun machtspositie te behouden en te vergroten i.p.v. te handelen als volksvertegenwoordiger. Consequent nemen ego-strategieën om eigen belang of dat van eigen politieke partij te waarborgen de overhand: ontkennen, liegen of de ander zwart maken om er maar een paar te noemen. Dat zie je de laatste jaren helaas in extreme mate gebeuren bij de politieke debatten in onze regering, de eerste en tweede kamer, waarbij de ego’s van vele politici structureel uit de bocht vliegen. Hoe? 

Door het stigmatiseren van elkaar en persoonlijk aanvallen; eigen persoonlijk- of partijbelang boven alles laten prevaleren; structureel leugens vertellen; afspraken stelselmatig niet nakomen; niet doen wat je zegt (zoals bij het zg. ‘Nieuw Leiderschap’, waarmee het een holle frase is); lastercampagnes over de ander voeren; niet luisteren naar het volk; sociaal-wenselijk handelen vanuit eigen belang in plaats vanuit oprechtheid; geen eindverantwoordelijkheid nemen om op te stappen bij langdurig falend beleid; extreme uitspraken doen die anderen bevolkingsgroepen choqueren of kwetsen. Nee, het wederzijds respect is ver te zoeken en de hoffelijkheid heeft de kamers van leiderschap en de politiek verlaten’.

‘De hoffelijkheid heeft de kamers van leiderschap verlaten’

Ook al proberen de zittende leiders angstvallig hun ‘valse ego-bouwwerk’ staande te houden, het licht van waarheid peurt hier vroeg of laat doorheen. Of zoals mijn moeder zou zeggen: “Eerlijk duurt het langst”. Dus oude machtsstructuren brokkelen af. Je ziet dat ook aan dat oude partijen-stelsels met 3 tot 6 partijen geen stand meer houden en er tegenwoordig veel meer politieke partijen zijn die de verdeeldheid aantoont.

Omdat de oude verkiezingen van het kabinet gebouwd is op een energetisch fundament van leugens, oneerlijkheid, eigen belang of partijbelang, zal dat nooit en te nimmer echt goed werken met de mensen die er nu nog als leiders zitten. Het is totaal ongeloofwaardig en het vertrouwen is meermaals als ‘sneeuw voor de zon’ verdwenen door en voor de leiders zelf. 

Mocht er in 2022 toch een nieuw kabinetsformatie komen op basis van de laatste verkiezingsuitslagen, voorspel ik daarom dat de regering eerder afstevent op veel meer burgerrellen of erger nog, een burgeroorlog, dan dat onze leiders bijdragen aan rust en eenheid. Naast dat wij als volk een visie en strategie nodig hebben en wordt waargemaakt door deze leiders. De huidige bestuurders hebben jarenlang laten zien dat ze hier niet competent voor zijn, wat consequent schreeuwt om nieuwe leiders. Een herverkiezing, als een actuele momentopname, is noodzakelijk voor de rust in het land.

Mijn vermoeden is echter dat de ego’s van de politici en politieke partijen eventjes zullen prevaleren en beroep doen op de oude vertrouwdheid, veiligheid en schijn-rust om maar snel door te gaan met de oude bezetting. Een tijdelijke Pius-overwinning van de oude politici, waarna de ware aard van de bestuurders gaat overheersen, keuzes maken en verder zal bijdragen aan meer polarisatie en verdeeldheid als ze zo doorgaan.

Onze leiders zullen het je daarom in 2022 niet makkelijk maken. En toch kan 2022 een beter jaar voor je worden, als je dat gaat doen in je eigen leven en werk wat ‘onze’ leiders tot nu toe stelselmatig nalaten.

‘Het wordt een beter jaar voor je, als je dát gaat doen in je eigen leven en werk, wat ‘onze’ leiders tot nu toe stelselmatig nalaten’.

Beu van het gemis van goed leiderschap van de overheid? 

Neem leiderschap over je eigen leven! Er zijn altijd situaties die je upset maken. Als die elkaar stelselmatig opvolgen, kun je dat goed beu worden. Voor je het weet verlies je jezelf ongemerkt in klagen, klagen en nog eens klagen. En dat geeft je doorgaans geen beter gevoel. Wacht niet op de leiders, maar ontwikkel je eigen leiderschap en maak je welbevinden niet afhankelijk van hen.

‘Wacht niet op de leiders, maak je welbevinden niet afhankelijk van hen, maar ontwikkel je eigen leiderschap’

Neem zelf leiderschap!

Bij gebrek aan steun van onze leiders, kan het klagen, je eigen kwaadheid, je teleurstelling of je slachtofferschap makkelijk de overhand nemen. Wat kunnen leiders beter doen, van wat jij zelf ook beter kunt doen in je eigen directe omgeving. Dagelijks!

Hoe dan, zelf leiderschap?

 • Stap uit je klagen en slachtofferschap; druk je emoties uit, zonder een ander te beschadigen; laat het achter je; laat het waaien en kom zelf met positieve acties.
 • Kijk of je het volgende kunt doen m.b.t. je eigen dagelijkse gedrag en keuzes: naar je partner, je kinderen, je familie, je buren, collega’s, je leidinggevende, je vrienden, je vijanden:
  • Oprecht i.p.v. sociaal-wenselijk luisteren naar elkaar 
  • Voorbij persoonlijke aanvallen en ongewenst gedrag exploreren
  • Agressie reguleren en de ander respectvol benaderen

1)  Oprecht i.p.v. sociaal-wenselijk luisteren naar elkaar

Huidige politici en leiders blijken grotendeels niet capabel genoeg te zijn om dit uit te voeren. Waarom? Hun persoonlijkheid, hun ego is voornaamste reden.

Je zou bijna denken: zoek een functie elders, vooral bij die bestuurders en leiders waarbij het ego of narcisme een dominante rol speelt (meestal zonder dat ze het zelf doorhebben). Als ze luisteren, dan is het doorgaans sociaal-wenselijk om hun eigen belang vervuld te zien worden, in de trant van: ‘als ik toegeef, als ik je gelijk geef, dan houd je wel weer een tijdje je mond en kan ik doorgaan met mijn eigen plannen’. Wat voor luistervaardigheid kun je meer verwachten? Als je mazzel hebt, horen bestuurders de tegenargumenten van de burgers aan over het gevoerde beleid, en ondernemen vervolgens geen, onvoldoende of veel te late actie. Kortom, de huidige leiders luisteren niet echt naar het volk.

Ik zal een paar jarenlange feiten noemen waar de bestuurders de afgelopen jaren structureel bewijzen niet voldoende of niet te luisteren naar het volk: de dividendaffaire; de stikstof-affaire; de toeslagen-affaire; de aardgaswinning in Groningen; het corona-beleid; woningnood-affaire en ga zo maar door. Hoeveel affaires mag een bestuurder maken voordat hem of haar de deur wordt gewezen? De misplaatste onschendbaarheid van leiders en bestuurders maakt dat incapabele leiders langer blijven zitten dan dat voor het land of voor een organisatie goed is. Ik wens dat dit wereldwijd gaat veranderen en leiders zelfs op staande ontslagen kunnen worden bij structureel wanbeleid voor een onafhankelijke, ethisch commissie in het leven te roepen.

Uit onderzoek blijkt dat het gedrag van leiders en bestuurders die een formele machtspositie hebben, als levend voorbeeld gelden voor het volk, wat een enorme invloed heeft. Dus als onze leiders niet luisteren naar het volk, geven ze zelf een voorbeeld van niet-luisteren af. Waarom zou het volk dan wel naar de leiders luisteren? Door het jarenlange ego-gedrag van bestuurders en het gebrek aan écht luisteren, gaat het volk niet meer naar de overheid luisteren en kiest eigen wegen. 

Bovendien werkt het negeren van het volk door bestuurders gedrags-psychologisch vaak als straf en werkt verder polarisatie in de hand. De leiders negeren het volk hierdoor en vergroten onnodige polarisatie en werken verdeeldheid en geweld verder in de hand!

‘Onze huidige leiders negeren het volk en vergroten onnodige polarisatie en werken verdeeldheid en geweld verder in de hand’

2) Voorbij persoonlijke aanvallen en ongewenst gedrag exploreren

Kijk eens hoe onze leiders daadwerkelijk elkaar en het volk te woord staan. En als het volk begrijpelijk dan eens een keer zelf niet luistert, en soms met rellen uit de bocht vliegt, moeten die wél gestraft worden, maar onze leiders niet?

En versta me niet verkeerd, mensen die zorgpersoneel bedreigen en aanvallen gaat over alle grenzen. Daar moet je ook een grens aan stellen en strenger veroordelen. Dat mag je ook veroordelen als onbeschoft, crimineel en buiten alle grenzen. Maar blijf niet hangen bij deze ego-stigma’s, maar vraag door!

Wat onze leiders echter zo sterk verzuimen, is dat ze zelf niet zien dat ze zelf al jarenlang buiten grenzen van eerlijkheid hebben geopereerd om maar een voorbeeld te noemen.

Wat onze leiders nalaten is voorbij het oordeel van onbeschoft, vanuit nieuwsgierigheid zelf verder te kijken naar de achterliggende motieven waarom mensen agressiever en meer verdeeld worden. Ze verzuimen te kijken dát serieus te nemen en te accepteren, en bovenal naar hun eigen aandeel hierin te kijken. 

De overheersende samenwerkings/conflictstijl (volgens het conflict-model van Thomas-Kilmann) die de meeste leiders feitelijk tonen in hun gedrag en keuzes zijn, doordrukken van eigen belang, toegeven aan de ander als je zelf dan niet meer zoveel te verliezen hebt, vermijden en uitstellen, of compromis zoeken. Echter de samenwerkings-stijl die elke goede leider structureel moet beheersen en vaker dient toe te passen, is het exploreren van ieders belangen en argumenten om vervolgens samen echt op zoek te gaan naar een voor beide partijen wenselijke uitkomst. Dan draag je bij aan verbinding i.p.v. verdeeldheid.

3)  Agressie reguleren en de ander respectvol benaderen

Wanneer het ego overheerst, identificeer je je bijvoorbeeld met je eigen belangen, argumenten en standpunten. Als je het gevoel hebt dat dit bedreigd wordt, kunnen mensen, dus ook leiders en bestuurders, heel kwaad of zich verongelijkt voelen. Hetzelfde wanneer je kind niet het gewenste snoepje uit de supermarkt krijgt. En die kwade energie vindt steeds meer zijn weg in de stemmen van politici. De ander wordt steeds meer als vijand i.p.v. vriend gekwalificeerd. Kijk maar naar de politieke debatten, anders dan 30 jaar geleden: agressief taalgebruik, vijandige tone of voice, persoonlijke aanvallen, zwart-maak-campagnes; etc… Het grijpen naar deze verbale- en mediawapens creëert alleen maar meer verdeeldheid, in plaats van de gewenste verbinding, rust en gemeenschappelijkheid. 

Wat is de oplossing om van de polarisatie en agressie af te komen?

Misschien is die wel te vinden in het ongelukkige incident van acteur Alec Baldwin die in het najaar van 2021 zijn cameravrouw per ongeluk doodschoot. Nog nooit kwam geweld in de film en geweld in de realiteit zo dicht bij elkaar. Net als bij schiet-games, waarbij het ‘gewoon’ wordt om te moorden als je even iemand niet mag. Dus waarom niet even je buurman doodsteken of geliefde als je die niet kunt krijgen, of niet doet wat je wilt. Er zijn nog nooit zo veel steek- of schietpartijen in Nederland geweest als de afgelopen jaren.

Op ego- en zielsniveau is het uitermate pijnlijk en verdrietig wat daar gebeurd is op de filmset. Maar op een hoger (spirit- of universeel bewustzijnsniveau) wordt getoond dat dit soort schietfilms de wapenhandel en verkoop van moord-games alleen maar voedt. En wil je bijdragen aan zo’n wereld? Aan een wereld van meer geweld en agressie? Of het nu met een fysiek of verbaal wapen is?

De oplossing is om zelf wapens los te laten, fysiek of verbaal. Want agressie lokt agressie uit. Kijk alleen al maar in het autoverkeer. Geen verschil.

De oplossing: een respectvolle benadering

Een beter 2022 maak je als je dat doet wat onze huidige leiders tot nu toe grotendeels nalaten. De oplossing ligt voor de hand, want dat is het tegenovergestelde van agressie en kwaadheid (gevoed vanuit eigen ego), simpelweg liefde en alle varianten daarvan wat tot een beter samen-leven leidt. 

‘Een beter 2022 maak je, als je dat doet wat onze leiders tot nu toe nalaten’

TIPS Persoonlijk Leiderschap 

Ook al loop je tegen mensen op die moeilijk voor je zijn, waar je allergisch voor bent of die je als vijand ziet. Of het nu een ander in het autoverkeer is, of je kind wat een veel te dure jas wilt kopen, of je collega die het bloed onder je nagels vandaan haalt; of je partner die je in coronatijd te veel op je huid lijkt te zitten:

Let op je ego-neiging om je gelijk te halen en benader de ander op een nieuwe manier en let maar eens op wat er dan gebeurt! Hoe?

 • Laat alle beelden, gevoelens en incidenten uit het verleden los over die ander en benader die neutraal en onbevangen alsof je hem/haar voor het eerst ziet
 • Gebruik geen verbale wapens, maar benader de ander altijd vanuit vriendelijkheid
 • Haak niet in op de agressieve uitlatingen van de ander en doe niet hetzelfde terug
 • Ga écht luisteren, door-luisteren en probeer de mening of handelswijze van de ander exploreren (i.p.v. alleen te veroordelen)
 • Benader de ander altijd vanuit nieuwsgierigheid; onbevangenheid; vriendelijkheid; neutraliteit; oprechtheid; (naaste)liefde; waarheid; vreedzaamheid (enkele kenmerken van spirit die boven je eigen ego uitstijgt)

Ieder van ons, onze leiders, maar ook jij zelf, hebt een keuze hierin, elke dag, elke minuut, waar je ook nu bent!

Dan laat je zien hoe je een nieuwe leider van je eigen leven bent. Want tegen liefde is geen wapen gesmeden, ook verbaal niet. En voor echte liefde, bestaat geen wapen.

‘Tegen liefde is geen wapen gesmeden’ & ‘Voor liefde is geen wapen gesmeden’

Dan geef je een voorbeeld af hoe het ook kan. Dat niet alleen, zelfs met de emotionele stormen om je heen in deze tijd, met alle nare dingen die op je afkomen, word alles lichter en draaglijker, met liefde. Als balsem voor de ziel. Zelfs als je weet dat bijvoorbeeld een nabij familielid komt te overlijden door corona of iets anders: met liefde wordt het draaglijker, specialer en op een bepaalde manier mooier en hartverwarmend.

‘Meest erge dingen kunnen gedragen worden door liefde’

Nieuwjaarswens: Een beter 2022 voor jou, voor onze leiders, voor iedereen

Een lichter 2022 voor je zelf, en meer lichtheid die je zelf brengt in je eigen, directe omgeving. Doe je het niet, dan doe je hetzelfde als wat de meeste leiders tot nu toe gedaan hebben afgelopen jaar. Dan verwijt de pot de ketel dat die zwart ziet. Met als gevolg dat je zelf bijdraagt aan meer verdeeldheid, meer agressie, meer ongelukkig voelen, in je eigen directe omgeving.

De keuze is aan jou, elke dag, elke minuut, met ieder ander.

Als je de acties van persoonlijk leiderschap toepast die ik suggereer, af en toe, of vaker, dan wordt 2022 een beter jaar voor je.
Echt wel!

Ik wens je een heel mooi liefdevol, hartverwarmend en verbindend 2022!

Martin Thoolen

In 2022 zie je nieuwe inspiraties van mij zien over leiderschap en persoonlijk leiderschap. Stay tuned en check af en toe: www.martinthoolen.com

#nieuwjaar #leiderschap #leiderschapsontwikkeling #professionalcoaching #coaching  #businesscoaching #kabinetsformatie #conflictmanagement #conflicthantering

© 2022: Martin Thoolen

Martin Thoolen

Met meer dan 30 jaar professionele ervaring als bewustzijns-begeleider, klinisch- en organisatiepsycholoog heb ik duizenden voorgangers mogen begeleiden in Persoonlijk of Collectief Leiderschap. Zowel in teams als individueel. In coachings, trainingen, leergangen, retreats en seminars, leiderschapsontwikkeling en organisatie-ontwikkeltrajecten.
Lees meer...

Lees ook:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opdrachtgevers

chevron-down-circle