De huidige Atlantis-val

Door Martin Thoolen,
geplaatst op 28 juli 2023.
Lezen in 7 minuten.

Van een nieuwe Atlantis-val naar een betere wereld.

Iedereen kan erin trappen: ‘denken dat je meer bent dan een ander’. Jij net zo goed als ik. Vooral als je een maatschappelijk leidinggevende positie hebt: als regerings-, politiek-, geestelijk-, bedrijfsleider of als VIP, maar ook als manager, (spiritueel) leraar, coach, trainer of guru. Ik zie het overal, ook bij mijzelf.

Waar komt het vandaan? Hoe herken je het? Wat zijn de effecten en hoe stap je er overheen? En wat als je er bij de ander mee te maken krijgt. Hoe ga je ermee om? En hoe maak je een werkelijk gelijkwaardige harts-verbinding waardoor de wereld om je heen direct beter wordt? Op het werk en privé.

Tijd om deze sluier van hoogmoed eens op te lichten: om echte liefde en vrede meer te laten floreren. In kleine en grote kring.

De Atlantis-beschaving zou gevallen zijn door de hoogmoed van enkelen die de wereld ‘wilden maken vanuit geavanceerde kennis en macht’. Hoogmoed kwam voor de val en we staan nu met onze wereld voor exact dezelfde drempel. Van de oudheid tot aan nu trappen mensen erin. Zoals bij de Farao’s in Egypte en Keizers van Rome tot aan de regerings- en politieke leiders van nu. Maar net zozeer op kleinere schaal met VIPS, bestuurders, managers, (spirituele) leraren, coaches en trainers van nu. In je eigen kring.

Openlijk, of vaker heimelijk, zie je jezelf als uitzonderlijk en goddelijk uitverkoren. Je bent dan ‘omhooggevallen’, waarbij hoogmoed een verborgen kracht is die je leidt, de Atlantis-val van nu. Dan leef of werk je ongemerkt vanuit een spiritueel ego, zonder dat je daar zelf bewust van bent.

Spiritueel ego

Als spiritueel ego je ongemerkt leidt, gebruik je kennis, vaardigheden of taal om te laten zien dat je ‘boven de ander staat’, of ‘verder bent’ in je zielsontwikkeling dan die ander. Of van grotere betekenis bent dan een ander. Dat heeft niets met spirit van doen en is louter je ego, dat zich verheft boven de ander. Want spirit of universeel bewustzijn en onvoorwaardelijke liefde kent namelijk geen hiërarchie.

“Spirit kent geen hiërachie”

Waarom ‘omhoog vallen’?

Waarom trappen mensen eigenlijk al eeuwenlang in deze ego-valkuil? De zucht naar waardering, erkenning, inclusie, goedkeuring, speciaal-zijn, aandacht en liefde is universeel. Soms is het gemis hiervan in het verleden zo groot geweest, dat overcompensatie z’n intrede doet. En voor je het weet leidt het spiritueel ego je doen en laten, vaak zonder dat je het zelf doorhebt. Of je nu hoog- of laag opgeleid bent, veel levens- en werkervaring hebt of weinig. Het maakt geen bal uit. Het kan bij iedereen voorkomen. Dictators en betweters worden er van gemaakt.

Hoe herken je het?

Hoe herken je de Atlantis-val van nu? Een paar concrete aanwijzingen laten het zien.

Grootheidswaanzin

Sommige denken uitverkoren te zijn en plaatsen zichzelf daarmee boven anderen. Romeinse keizers zagen zichzelf als halfgoden. Sommige regeringsleiders en bestuurders vinden dat ze een uitzonderlijke goddelijke gave en opdracht hebben, zelfs als daar oorlog voor gevoerd moeten worden tot aan zogenaamde ‘Heilige oorlogen’ aan toe.

Maar ook op kleine schaal zie je dit soms bij (spirituele) leraren, coaches en trainers. Zo wist ik onlangs niet wat ik las over de spirituele arrogantie bij sommigen die het volgende beweren: ‘Mijn boek is geen boek maar overstijgt alle traditionele literatuur’. Een ander: ‘Mijn boek is de Bijbel van Coaching’. En als je het dan ook nog mooi weet te verpakken en gebruikt het woord ‘God’ in je titel of correspondentie, dan ben je overtuigd van commercieel succes. Want hulpbehoevende zoekenden zijn er altijd. Zeker in deze tijd waarin religies voor velen niet meer de vervulling van het leven geven.

Meer macht verwerven

Bij regerings-, politieke leiders en bestuurders gaat het vaak niet meer om de inhoud, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid, maar het ego wat hogerop wil komen in zucht naar eigen erkenning en speciaal zijn. De ego’s rijzen de pan uit bij het Nederlandse kabinet en we weten eigenlijk niet meer hoe verder. Vele regeringsleiders en bestuurders vergroten steeds meer hun machtsinvloed en laten het zelfs vastleggen in statuten of zelfs de grondwet. Vanuit de grotere macht leggen ze anderen hun dictaten op die bestraft worden als ze het niet volgen. Zoals bij een verbanning uit de kerk als je niet meegaat in ‘hun’ geloof. Of een coachingsklant van me wiens streng gereformeerde pleegvader hem jarenlang tot bloedens aan toe sloeg. Of de doodstraf in Iran als je je hoofddoekje niet goed draagt. Daar spreekt geen echte liefde uit en zorgt voor een regressie in de samenleving.

Maskers van Liefde en vrede prediken

Zeker sommige spirituele leraren en guru’s lijken gevrijwaard van het spirituele ego, omdat ze prediken over vrede, liefde en waarheid en werkelijk inspirerend zijn. Zoals bij seminars, congressen, retraites, boeken en andere uitwisselingen. Ze gebruiken woorden in hun communicatie als: van hart tot hart; ‘dear angel’; ben jij eraan toe om echte liefde te ervaren; niet iedereen is eraan toe om mij te horen, maar jij wel. En voor je het weet voel je je zelf geliefd, speciaal of uitverkoren door wat ze zeggen. Spirituele honing waar mensen op af vliegen.

Totdat de schaduwkant van hen plots zichtbaar wordt die ze weggeduwd hebben omdat dit niet past bij hun zelf-geconstrueerde beeld van spirituele uitverkorenheid.

Zoals ik ooit meemaakte bij een stilte-retraite over non-dualisme van tien dagen in het buitenland. Er werd gepraat over een veld van onvoorwaardelijk liefde, liefhebben en oordeelvrij zijn. Terwijl dat gebeurde speelde buiten een tribute-band luide muziek die afleidde van de stilte. De ergernis en oordelen peurde uit de spelonken van hun psyche naar buiten en de afkeurende gezichten waren goed leesbaar. Niemand is gevrijwaard van oordelen en je kan ze maar beter omarmen en er effectief mee omgaan.

Je blijvend laten bewonderen

Ik schaam me een beetje, want het is mij ook even overkomen. Tijdens één van mijn week-retreats ‘Inner Nature’ in de Belgische Ardennen, vroeg een deelnemer om een foto van mij te maken. In een fractie van een seconde voelde ik me gevleid door haar bewondering en voedde mijn ego, mijn spirituele ego. Even later was ik me bewust wat ik met mezelf deed, namelijk mezelf speciaal laten maken. Alsof ik meer was dan de deelnemer. Gatsie! Gelukkig kon ik het snel laten waaien. Maar wat als je blijvend deze bewondering nodig hebt voor je bestaan? Voor je het weet neemt stiekeme zelfgenoegzaamheid het van je over.

De ander naar beneden praten of jezelf omhoog praten

Door het blijvend laten horen of zien dat een ander iets minder kan of weet dan jij, verhef je jezelf. Ik noem het ook wel het ‘wip-effect’. De ander naar beneden duwen om zelf hogerop uit te komen. Dan heeft macht en niet liefde of gelijkwaardigheid je in de houtgreep.

Je kunt ook vooral je eigen successen, kracht, kennis en vaardigheden benadrukken, zonder je eigen fouten en valkuilen te benoemen. Nee, die kwetsbaarheid houdt je achter slot en grendel. Zoals ik ooit meemaakte bij een collega die aangaf dat iemand zei dat ze heel levens had gehad, heel wijs was en als zogenaamde oude ziel meer kon betekenen dan anderen.

Boven de mensen gaan staan of zitten

Als je in de Atlantis-val trapt ben je uit op een maatschappelijk hogere, leidinggevende positie. Je gebruikt deze positie niet zozeer als tijdelijk voertuig om anderen te inspireren met waarheid, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en werkelijke liefde. Nee, je wilt er bovenal je eigen belangrijkheid voor de samenleving mee laten zien. En soms ga je letterlijk op een troon boven anderen zitten, in plaats van tussen mensen, wat ik meemaakte bij de autoriteiten van een stilte-retraite.

Wat zijn de effecten op de samenleving en beschaving?

De voordelen van deze (spirituele) ego-autoriteiten is dat ze je echt kunnen inspireren. Ze spreken waarheden waar we gevoelig en vaak op zoek naar zijn. Ze verkondigen iets wat je eigenlijk ook vindt, maar anderen niet durven te zeggen. Je voelt je gezien door hen. Of je ontvangt waardevolle inzichten waar je echt iets mee kunt in je werk of privéleven. Ze geven je het gevoel dat je ergens bij hoort of zelfs speciaal bent. En dat maakt het tegelijkertijd ook soms zo verwarrend.

Maar de nadelen en gevaren liggen op de loer en komen vroeg of laat ook aan het licht. Als je te zeer vertrouwd op een andere autoriteit geef je hen macht en je eigen soevereiniteit uit handen. Voor je het weet, weet je niet meer wat je eigen denken is of dat van je autoriteit die je gelooft. Een leider in welke kring dan ook kan zo maar zijn/haar eigen sekte bouwen, waar sommigen zelfs bereid zijn voor te moorden of zelfmoord voor te plegen.

Hoe stappen we uit de Atlantis-val naar een betere wereld? Wat kun je doen als je er als autoriteit zelf in trapt?

Zie, erken en draai.

Voor het eerste moet je je ego aan de kant kunnen en durven zetten, anders blijf je in de val. Zie je jezelf met 100% eerlijkheid dat je:

  • gedachtes hebt van speciaal zijn/uitverkoren
  • taal bezigt waarmee je je verheft boven anderen
  • maskers van Liefde, vrede, waarheid, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid predikt, maar zelf niet praktiseert
  • blijvend laat bewonderen en dat nodig hebt. Durf je ook een VUP te zijn (Very Unimportant Person)?
  • praat of denkt over je successen of hoe goed je het allemaal doet?
  • negatief of denigrerend praat of denkt over anderen?
  • boven mensen gaat staan of zitten?

“Durf een VUP te zijn (Very Unimportant Person)”

Erken dat dit gebeurt met je en dat je dit helemaal zelf doet. Je ego zal ten alle tijden tegensputteren om geen terrein te verliezen. De dappere autoriteiten en waarheidsvinders onder ons durven deze stap te maken.

Draai je autoriteit om van zelf-vervulling naar louter en alleen een tijdelijk voertuig zijn voor gelijkwaardigheid, waarheid van het hart, rechtvaardigheid en liefde. Zonder ook maar enige verwachting te koesteren dat een ander je waardeert of bewondert.

Wat kun je doen als je er bij de ander mee te maken krijgt?

Bescherm jezelf tegen spirituele ego’s. Blijf bij jezelf en geef nooit je eigen denken en soevereiniteit op. Neem de leraar niet altijd waar hijzelf zich voor uitgeeft. Volg je eigen kompas en wees een volgeling van je zelf. Het ontwikkelen van eigen onafhankelijkheid is één van de opgaven waar de ziel voor staat van wieg tot aan het graf.

Durf sociaal-onwenselijk weg te gaan als je iets opgelegd wordt of waar je je niet echt mee kan verenigen. Zoals ik zelf ooit in de pauze deed bij een seminar van een organisatie die zichzelf als spil zag om de hele wereld te veranderen en zelf op de borst klopte. En dat, terwijl ze zelf bijdroeg aan instandhouding van fossiele brandstoffen.

Zoals de Gnostici al zeiden: ‘Leef de God die in je zelf zit’. Want, vanuit spirit en onvoorwaardelijk liefde is iedereen uitverkoren.

“Iedereen is uitverkoren!”

Hoe maken we een betere wereld?

In grote en eigen kleine kring. Door meer vanuit universeel bewustzijn, liefde, of wat ik noem ‘spirit’ in plaat van ego, te leven en werken wat je terugvindt in mijn boek ‘Persoonlijk Inspirerend Leiderschap’. Hier kun je een gratis promo-exemplaar bekijken en downloaden: https://martinthoolen.com/publicaties/

Wil je het zelf aan de lijve ervaren en verder ontwikkelen, dan is deze opleiding misschien iets voor je: https://martinthoolen.com/service/master-module-persoonlijk-inspirerend-leiderschap/

© 2023: Martin Thoolen

#Beterewereld #Atlantisval #persoonlijkinspirerendleiderschap #persoonlijkleiderschap #inspirerendleiderschap #mastercoursepersoonlijkinspirerendleiderschap #coaching #training #egomanagement #ego #awarenessatwork #martinthoolen

Martin Thoolen

Met meer dan 30 jaar professionele ervaring als bewustzijns-begeleider, klinisch- en organisatiepsycholoog heb ik duizenden voorgangers mogen begeleiden in Persoonlijk of Collectief Leiderschap. Zowel in teams als individueel. In coachings, trainingen, leergangen, retreats en seminars, leiderschapsontwikkeling en organisatie-ontwikkeltrajecten.
Lees meer...

Lees ook:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opdrachtgevers

chevron-down-circle