Waarom hebben we oorlogen?

Voornamelijk vanwege de invloed van de regerende wereldleiders.

No more war? Hoog tijd voor ‘Geliefde Leiders’.

Want de huidige leiders, die bijdragen aan oorlog, zullen niet fundamenteel veranderen. Maar wat is er dan precies aan de hand, én wat is nodig om een betere wereld te maken?

In mijn aankomende boeken, en opkomende `Masterclass Year’ over ‘Geïnspireerd Leiderschap’, vind je antwoorden, die ik nu al graag met je deel.

“Much of the evil in the world is due to the fact that man in general is hopelessly unconscious”

Carl Jung

Van ‘ego-leiderschap’ naar ‘geïnspireerd leiderschap’

Grofweg kun je een onderscheid maken in twee soorten leiders: Ego-Leiders en Geïnspireerde Leiders. Om uit oorlogen te komen, moeten leiders zelf veranderen. En nieuwe leiders komen, die te boek staan Geïnspireerde Leiders.

“Het enige wat tot oorlog leidt, is ego”

Ego-Leiders

Ego-leiders zijn leiders, die ongemerkt ouderwets leidinggeven, vanuit hun patriarchale ego. In elk ego van ons huizen verschillende passagiers die je denken, voelen en gedrag bepalen. Zoals je innerlijke pleaser, pusher of perfectionist bijvoorbeeld. Ego-leiders hebben echter vaak een dominante innerlijke patriarch, die onbewust het innerlijke stuur van ze overneemt. Ze worden zelf bestuurd door hun innerlijke patriarch, meestal zonder dat ze het zelf doorhebben. Als deze ego-passagier echter te sterk vertegenwoordigd is, dan is die verantwoordelijk voor polarisatie, verdeeldheid, conflict en oorlog. Hoe dan?

De patriarchale ego-leider

De patriarch is de vaderlijke kant die in het ego van zowel mannen, als vrouwen huist. Het is de kant die zich altijd boven anderen en met name, vrouwen plaatst (zoals dit een grondhouding kan zijn, zoals de Roos van Leary dat laat zien). De Roos van Leary laat zien dat mensen een verschillende interactieve houding kunnen hebben, variërend van boven/onder tot samen/tegen.

Deze kant heeft idealiter echt zorg voor de mensen, waar hij zich verantwoordelijk voor voelt. Goed gedoseerd, gebruikt de Patriarch zijn machtsmiddelen voor het beste voor de hele gemeenschap, waar hij aan de top van staat, of denkt te staan. Hij maakt gebruik van het belonen, straffen of negeren op materiële of immateriële wijze van anderen. De Patriarch heeft een dominant voorkomen in denken of doen: ‘zijn wil is wet, hij bepaalt en beveelt’. Hij beroept zich op kennis is macht, en laat vooral zijn kracht, en zeker niet zijn kwetsbare kant zien, als het erop aan komt. Hij kan goed zenden, maar slecht ontvangen of luisteren. Hij bagatelliseert of wuift kritiek op hem weg, zodat er feitelijk niet echt iets mee gebeurt. Hij neemt ook iets eerder aan van een man dan een vrouw, omdat hij heimelijk denkt dat de man meerderwaardig is boven de vrouw. Als de patriarch zijn zin niet krijgt, zien we vaak een stampvoetend, verongelijkt kind van hun ego het plots overnemen.

Extreem ego-leiderschap

Als het ego van leiders echter nog extremere vormen aanneemt, kan dat resulteren in acht ego-coup-rollen, waarin ze terecht kunnen tuinen, namelijk:

 1. Roofdier
 2. Muur
 3. Hebzuchtig kind
 4. Kameleon
 5. Borstklopper
 6. Overheerser
 7. Rat
 8. Bedelaar

Als de innerlijke patriarch in leiders extreme vormen aanneemt, zien we vaak een combinatie van deze rollen, die de denkwijze, het gedrag en de keuzes van de leider besturen. Sowieso, zien we de ‘Overheerser’ meer aan het front komen, in hun manier-van-zijn.

Ego als Overheerser

Een leider zorgt dan voor zijn volk, volgens ‘eigen dictaat’. Al ga je over lijken, je zorgt dat je boven aan de top komt. Want dan heb je meer macht en invloed. Je stelt je boven de anderen die je wil moeten volgen om je behoeftes te realiseren. Daartoe gebruik je allerlei machtsmiddelen en niet alleen de voorgenoemde positiemacht. Maar ook sterke overtuigingskracht (wat soms letterlijk ontaardt in schreeuwen naar ‘je mensen’), charisma, strategische kwaliteiten (w.o. liegen), expertise-kennis of deskundigheid, inkomen of status, of netwerken worden ingezet, om je wil aan anderen op te leggen.

Als de mensen ‘onder je’ niet volgzaam zijn, dan veroordeel je die en probeer je ervan af te komen. Drijvende kracht is de angst dat jij, of je groep, tekortkomt of minder aanzien geniet. Consequent communiceer je die angst verder door dreigementen aan het adres van andersdenkenden. Door intimidatie, zoals een bestuursvoorzitter die je op de kop geeft, terwijl niet jij maar een paar zittende bestuurders incompetent zijn. Of dreiging door machtsvertoon: van dreiging van ontslag tot aan militaire parades met kernraketten.

“Elk systeem of relatie wat geen ruimte geeft aan het bestaan, én de unieke expressie van de ziel, zet de ziel gevangen”

Je medestanders maak je afhankelijk door het geven van voorkeursbehandeling en andere privileges. Tijdens bijvoorbeeld het coronabeleid wat wereldwijd door veel landen uitgeoefend wordt, zien we groepen die de voorkeur krijgen, en anderen die het loodje moeten leggen. Zoals het verzorgen voor vaccins voor eerst de rijken, en dan de armen.

Als je ego nog meer wilt overheersen, breid je je territorium aan eigen bevoegdheden uit en laat ze – als het even kan - vastleggen in statutaire bepalingen, soms tot aan de grondwet toe. Daardoor trek je nog meer macht naar je toe. Kijk maar naar sommigen van onze huidige dictatoriale regeringsleiders. En daar blijft het niet bij, want liefst breiden ze letterlijk hun territorium uit en beroven andere volkeren van hun land. Om zichzelf en hun voorkeursgroep te bedienen. Ten koste van anderen.

Deze stijl van leiden vanuit ego versterkt altijd de polarisatie en separatie tussen mensen, naties en volkeren. Omdat een deel van de groep buitengesloten wordt, waar onvoldoende echt naar geluisterd is. In mildere vorm is het gevolg dat we protesten zien ontstaan, waar ego-leiders op deze wijze zelf toe bijgedragen hebben. Zoals onderbetaling van zorgpersoneel in Nederland, van-belastingfraude-verdachte burgers waar jaren niet naar geluisterd is, tot aan boeren die niet werkelijk gehoord zijn. Op grotere en extremere schaal zien we het in de hele wereld gebeuren. Al eeuwenlang.

Maar het kan anders. Als ‘Geïnspireerde Leiders’ de wereld gaan regeren.

Geïnspireerde Leiders

Geïnspireerde Leiders, zijn leiders die uit zijn op samenwerking, verbinding en vrede. Ze zijn bewust van de werking van hun eigen ego en ziel, en het effect hiervan op hun keuzes en gedrag. Ze staan open voor kritiek over henzelf, zijn aanspreekbaar en nemen daadwerkelijk eigen aandeel en verantwoordelijkheid in doen en laten.

Ze zijn eerlijk en oprecht en nemen geen blad voor de mond, als waarheid in het geding komt. Ze zijn waarheidsvinders, die de onderste steen aan universele waarheid naar boven halen. Ze kijken verder dan de leugens van desinformatie, waar overheersers gebruik van maken. Bij meningsverschillen oordelen ze niet, maar gaan vanuit nieuwsgierigheid verder exploreren naar de achterliggende motivaties. Ze zoeken altijd de respectvolle dialoog op om bruggen te slaan.

Deze leiders willen gelijkwaardigheid voor iedereen. Hun beleid is gericht op gelijke rechten voor iedereen, zoals stemrecht, beloningen, genoeg gezond voedsel en drinken, onderdak, gezondheidszorg en onderwijs eerlijk verdeeld voor iedereen. Dat wat ze zelf aan successen en inkomen binnenkrijgen, delen ze met hun mensen. Als je dit in sommige inheemse stammen in de USA doet, ontvang je een succesveer, omdat je je succes gedeeld hebt voor de gemeenschap.

Deze leiders zijn motiverend en empoweren hun mensen. Ze maken teamspirit. Mensen onder hem of haar voelen zich echt gezien, gehoord en gesteund.  Daarom zijn deze leiders vaak ook zo geliefd bij het merendeel van het volk. Kijk maar terug in de geschiedenis, en je hoort vaak lovende woorden uit het volk van deze leiders, zelfs als ze al lange tijd overleden zijn: Nelson Mandela (Zuid-Afrika); Mahatma Ghandi (India); Dr. Martin Luther King (USA), Koning Rama IX Bhumibol Adulyadej (Thailand), Eberhard van der Laan (ex-Burgemeester Amsterdam) om er maar een paar te noemen.

Huidige leiders met een egocoup

Als je nu in de wereld kijkt, zie je dat alle leiders van de volgende landen voldoen aan deze separerende stijl van leiding geven: Rusland, Brazilië, Philpijnen, Turkije, Wit-Rusland, Syrië, Venezuela, Noord-Korea, China, om er maar een paar te noemen. Ze dragen bij aan meer pijn en leed bij veel mensen door de emotionele-, of fysieke- of intellectueel gevangenschap.

“If you do not change, you never can change society”

Nelson Mandela

Wil jij als leider en niet-leider bijdragen aan een betere wereld?
Ben jij een leider, bestuurder, directeur, of executive. Of afdelingshoofd, teamleider of manager? Of moeder van een gezin? Al deze leiders kunnen een betere wereld maken! En zelfs als je geen leider bent, kun je zoveel moois bijdragen aan een betere wereld, zoals je in mijn vorige artikel over persoonlijk leiderschap ziet: https://bit.ly/3JjJzJd

Kortom, naar mijn huidige idee zijn er minstens drie wegen om oorlog te voorkomen en vrede ta maken:

 1. Huidige leiders ontwikkelen naar Geïnspireerde Leiders
 2. Nieuwe leiders opleiden tot Geïnspireerde Leiders
 3. Persoonlijk leiderschap ontwikkelen (zie: https://bit.ly/3JjJzJd)

Stel je maar eens voor wat er gebeurt, als je eigen (persoonlijk of collectief) leiderschap op een hoger plan komt. Jouw bijdrage wordt dan nog meer als zinvol, en vervullend ervaren, door je zelf en door ‘jouw’ mensen. Als leider draag je nog meer bij aan de gemeenschap. Je komt te boek te staan bij de meesten als een ‘geliefde leider’. Daarnaast ben je in staat om nog effectiever en diplomatiek om te gaan met de tegenstrijdige belangen van partijen, waar je mee van doen hebt. Je leiderschap evolueert van ego-leiderschap naar geïnspireerd leiderschap.

Maar, hóe komt jouw leiderschap optimaal tot z’n recht? Hoe haal je het maximale uit je mensen aan potentie en plezier? En hoe draag je dan zelf bij aan een betere wereld?

Zelf bijdragen aan een betere wereld?

Als leider, en niet-leider, kun je zoveel doen en ontwikkelen om je bijdrage voor een beter wereld te versterken. Maakt je leven ook nog eens extra zinvol.

Kijk in alles wat je doet, of je ego overheerst, of niet. Of dat je anderen juist oprecht benaderd vanuit positiviteit, nieuwsgierigheid, neutraliteit, eerlijkheid en verbinding.

Maar wil je grondiger te werk gaan, en je verrijken met een waardevolle bijdrage aan je werk en leven? Dan bied ik momenteel vier (en in 2023 vijf) verschillende ‘Services’ aan, waar je je als leider door kunt laten inspireren:

 1. Professionele one-on-one-Coaching (https://bit.ly/35VbkcZ)
 2. Workshops-op-maat met je managementteam, of bestuur (https://bit.ly/36kvDjF).
 3. Ontwikkeling en uitvoering van een in-companytraject voor ‘Geïnspireerd Leiderschap’ (https://bit.ly/37ACmqq).
 4. Je laten inspireren door boeken, blogs, artikelen, video’s, podcasts over geïnspireerd leiderschap op deze website bij de inspiratie pagina (https://bit.ly/3tdpkre).
 5. Deelname aan een Masterclass Year: ‘Geïnspireerd Leiderschap’ van één jaar met open inschrijving (v.a. 2023). Check af en toe de website voor updates.

Meer weten? Kijk op: www.martinthoolen.com of app, bel of email me, en je krijgt snel antwoord.

Bedankt voor het lezen en ik hoop dat we samen een mooiere wereld tegemoet maken!

Hartelijke groet,  

Martin

#nowar #peace #leadership #leadershipdevelopment #leiderschap #Executivecoaching

© 2022: Martin Thoolen

Een beter 2022?

Kan dat? Ook voor mij?

Je zou het misschien niet geloven. Want we gaan allemaal door ‘zwaar weer’. En er zijn duidelijke aanwijzingen dat het erger wordt in 2022. 

En tóch kan het! Een beter 2022 voor jou!

2021: ‘Zwaar weer’ door leiders

Niet zozeer de pandemie alleen, maar bovenal de wijze waarop vele wereldleiders keuzes maken en zich gedragen, voorspelt momenteel niet veel goeds. De meesten handelen vanuit nationaal egoïsme en narcisme en beperken onze vrije leefomgeving; onze nationale regering schiet stelselmatig te kort en ontbeert goed leiderschap; privé-drama’s voltrekken zich achter gesloten deuren, of dat nu familie- of burenruzies zijn, of het overlijden van dierbaren door corona. Polarisatie, verdriet en agressie alom.

Wat voor weer krijgen we in 2022? 

Ik kan het niet mooier maken dan het is, maar in 2022 wordt het erger. Ik zie graag de realiteit en de daarbij behorende schaduwkanten onder ogen en werp graag licht op ook die oncomfortabele waarheid. Waarom erger?

Op z’n minst door vier actuele ontwikkelingen:

Waar leiders stelselmatig de fout in gaan

Doordat de waarheid steeds meer aan het licht komt, komen de posities van vele leiders op de tocht te staan. Die doen er alles aan om hun machtspositie te behouden en te vergroten i.p.v. te handelen als volksvertegenwoordiger. Consequent nemen ego-strategieën om eigen belang of dat van eigen politieke partij te waarborgen de overhand: ontkennen, liegen of de ander zwart maken om er maar een paar te noemen. Dat zie je de laatste jaren helaas in extreme mate gebeuren bij de politieke debatten in onze regering, de eerste en tweede kamer, waarbij de ego’s van vele politici structureel uit de bocht vliegen. Hoe? 

Door het stigmatiseren van elkaar en persoonlijk aanvallen; eigen persoonlijk- of partijbelang boven alles laten prevaleren; structureel leugens vertellen; afspraken stelselmatig niet nakomen; niet doen wat je zegt (zoals bij het zg. ‘Nieuw Leiderschap’, waarmee het een holle frase is); lastercampagnes over de ander voeren; niet luisteren naar het volk; sociaal-wenselijk handelen vanuit eigen belang in plaats vanuit oprechtheid; geen eindverantwoordelijkheid nemen om op te stappen bij langdurig falend beleid; extreme uitspraken doen die anderen bevolkingsgroepen choqueren of kwetsen. Nee, het wederzijds respect is ver te zoeken en de hoffelijkheid heeft de kamers van leiderschap en de politiek verlaten’.

‘De hoffelijkheid heeft de kamers van leiderschap verlaten’

Ook al proberen de zittende leiders angstvallig hun ‘valse ego-bouwwerk’ staande te houden, het licht van waarheid peurt hier vroeg of laat doorheen. Of zoals mijn moeder zou zeggen: “Eerlijk duurt het langst”. Dus oude machtsstructuren brokkelen af. Je ziet dat ook aan dat oude partijen-stelsels met 3 tot 6 partijen geen stand meer houden en er tegenwoordig veel meer politieke partijen zijn die de verdeeldheid aantoont.

Omdat de oude verkiezingen van het kabinet gebouwd is op een energetisch fundament van leugens, oneerlijkheid, eigen belang of partijbelang, zal dat nooit en te nimmer echt goed werken met de mensen die er nu nog als leiders zitten. Het is totaal ongeloofwaardig en het vertrouwen is meermaals als ‘sneeuw voor de zon’ verdwenen door en voor de leiders zelf. 

Mocht er in 2022 toch een nieuw kabinetsformatie komen op basis van de laatste verkiezingsuitslagen, voorspel ik daarom dat de regering eerder afstevent op veel meer burgerrellen of erger nog, een burgeroorlog, dan dat onze leiders bijdragen aan rust en eenheid. Naast dat wij als volk een visie en strategie nodig hebben en wordt waargemaakt door deze leiders. De huidige bestuurders hebben jarenlang laten zien dat ze hier niet competent voor zijn, wat consequent schreeuwt om nieuwe leiders. Een herverkiezing, als een actuele momentopname, is noodzakelijk voor de rust in het land.

Mijn vermoeden is echter dat de ego’s van de politici en politieke partijen eventjes zullen prevaleren en beroep doen op de oude vertrouwdheid, veiligheid en schijn-rust om maar snel door te gaan met de oude bezetting. Een tijdelijke Pius-overwinning van de oude politici, waarna de ware aard van de bestuurders gaat overheersen, keuzes maken en verder zal bijdragen aan meer polarisatie en verdeeldheid als ze zo doorgaan.

Onze leiders zullen het je daarom in 2022 niet makkelijk maken. En toch kan 2022 een beter jaar voor je worden, als je dat gaat doen in je eigen leven en werk wat ‘onze’ leiders tot nu toe stelselmatig nalaten.

‘Het wordt een beter jaar voor je, als je dát gaat doen in je eigen leven en werk, wat ‘onze’ leiders tot nu toe stelselmatig nalaten’.

Beu van het gemis van goed leiderschap van de overheid? 

Neem leiderschap over je eigen leven! Er zijn altijd situaties die je upset maken. Als die elkaar stelselmatig opvolgen, kun je dat goed beu worden. Voor je het weet verlies je jezelf ongemerkt in klagen, klagen en nog eens klagen. En dat geeft je doorgaans geen beter gevoel. Wacht niet op de leiders, maar ontwikkel je eigen leiderschap en maak je welbevinden niet afhankelijk van hen.

‘Wacht niet op de leiders, maak je welbevinden niet afhankelijk van hen, maar ontwikkel je eigen leiderschap’

Neem zelf leiderschap!

Bij gebrek aan steun van onze leiders, kan het klagen, je eigen kwaadheid, je teleurstelling of je slachtofferschap makkelijk de overhand nemen. Wat kunnen leiders beter doen, van wat jij zelf ook beter kunt doen in je eigen directe omgeving. Dagelijks!

Hoe dan, zelf leiderschap?

1)  Oprecht i.p.v. sociaal-wenselijk luisteren naar elkaar

Huidige politici en leiders blijken grotendeels niet capabel genoeg te zijn om dit uit te voeren. Waarom? Hun persoonlijkheid, hun ego is voornaamste reden.

Je zou bijna denken: zoek een functie elders, vooral bij die bestuurders en leiders waarbij het ego of narcisme een dominante rol speelt (meestal zonder dat ze het zelf doorhebben). Als ze luisteren, dan is het doorgaans sociaal-wenselijk om hun eigen belang vervuld te zien worden, in de trant van: ‘als ik toegeef, als ik je gelijk geef, dan houd je wel weer een tijdje je mond en kan ik doorgaan met mijn eigen plannen’. Wat voor luistervaardigheid kun je meer verwachten? Als je mazzel hebt, horen bestuurders de tegenargumenten van de burgers aan over het gevoerde beleid, en ondernemen vervolgens geen, onvoldoende of veel te late actie. Kortom, de huidige leiders luisteren niet echt naar het volk.

Ik zal een paar jarenlange feiten noemen waar de bestuurders de afgelopen jaren structureel bewijzen niet voldoende of niet te luisteren naar het volk: de dividendaffaire; de stikstof-affaire; de toeslagen-affaire; de aardgaswinning in Groningen; het corona-beleid; woningnood-affaire en ga zo maar door. Hoeveel affaires mag een bestuurder maken voordat hem of haar de deur wordt gewezen? De misplaatste onschendbaarheid van leiders en bestuurders maakt dat incapabele leiders langer blijven zitten dan dat voor het land of voor een organisatie goed is. Ik wens dat dit wereldwijd gaat veranderen en leiders zelfs op staande ontslagen kunnen worden bij structureel wanbeleid voor een onafhankelijke, ethisch commissie in het leven te roepen.

Uit onderzoek blijkt dat het gedrag van leiders en bestuurders die een formele machtspositie hebben, als levend voorbeeld gelden voor het volk, wat een enorme invloed heeft. Dus als onze leiders niet luisteren naar het volk, geven ze zelf een voorbeeld van niet-luisteren af. Waarom zou het volk dan wel naar de leiders luisteren? Door het jarenlange ego-gedrag van bestuurders en het gebrek aan écht luisteren, gaat het volk niet meer naar de overheid luisteren en kiest eigen wegen. 

Bovendien werkt het negeren van het volk door bestuurders gedrags-psychologisch vaak als straf en werkt verder polarisatie in de hand. De leiders negeren het volk hierdoor en vergroten onnodige polarisatie en werken verdeeldheid en geweld verder in de hand!

‘Onze huidige leiders negeren het volk en vergroten onnodige polarisatie en werken verdeeldheid en geweld verder in de hand’

2) Voorbij persoonlijke aanvallen en ongewenst gedrag exploreren

Kijk eens hoe onze leiders daadwerkelijk elkaar en het volk te woord staan. En als het volk begrijpelijk dan eens een keer zelf niet luistert, en soms met rellen uit de bocht vliegt, moeten die wél gestraft worden, maar onze leiders niet?

En versta me niet verkeerd, mensen die zorgpersoneel bedreigen en aanvallen gaat over alle grenzen. Daar moet je ook een grens aan stellen en strenger veroordelen. Dat mag je ook veroordelen als onbeschoft, crimineel en buiten alle grenzen. Maar blijf niet hangen bij deze ego-stigma’s, maar vraag door!

Wat onze leiders echter zo sterk verzuimen, is dat ze zelf niet zien dat ze zelf al jarenlang buiten grenzen van eerlijkheid hebben geopereerd om maar een voorbeeld te noemen.

Wat onze leiders nalaten is voorbij het oordeel van onbeschoft, vanuit nieuwsgierigheid zelf verder te kijken naar de achterliggende motieven waarom mensen agressiever en meer verdeeld worden. Ze verzuimen te kijken dát serieus te nemen en te accepteren, en bovenal naar hun eigen aandeel hierin te kijken. 

De overheersende samenwerkings/conflictstijl (volgens het conflict-model van Thomas-Kilmann) die de meeste leiders feitelijk tonen in hun gedrag en keuzes zijn, doordrukken van eigen belang, toegeven aan de ander als je zelf dan niet meer zoveel te verliezen hebt, vermijden en uitstellen, of compromis zoeken. Echter de samenwerkings-stijl die elke goede leider structureel moet beheersen en vaker dient toe te passen, is het exploreren van ieders belangen en argumenten om vervolgens samen echt op zoek te gaan naar een voor beide partijen wenselijke uitkomst. Dan draag je bij aan verbinding i.p.v. verdeeldheid.

3)  Agressie reguleren en de ander respectvol benaderen

Wanneer het ego overheerst, identificeer je je bijvoorbeeld met je eigen belangen, argumenten en standpunten. Als je het gevoel hebt dat dit bedreigd wordt, kunnen mensen, dus ook leiders en bestuurders, heel kwaad of zich verongelijkt voelen. Hetzelfde wanneer je kind niet het gewenste snoepje uit de supermarkt krijgt. En die kwade energie vindt steeds meer zijn weg in de stemmen van politici. De ander wordt steeds meer als vijand i.p.v. vriend gekwalificeerd. Kijk maar naar de politieke debatten, anders dan 30 jaar geleden: agressief taalgebruik, vijandige tone of voice, persoonlijke aanvallen, zwart-maak-campagnes; etc… Het grijpen naar deze verbale- en mediawapens creëert alleen maar meer verdeeldheid, in plaats van de gewenste verbinding, rust en gemeenschappelijkheid. 

Wat is de oplossing om van de polarisatie en agressie af te komen?

Misschien is die wel te vinden in het ongelukkige incident van acteur Alec Baldwin die in het najaar van 2021 zijn cameravrouw per ongeluk doodschoot. Nog nooit kwam geweld in de film en geweld in de realiteit zo dicht bij elkaar. Net als bij schiet-games, waarbij het ‘gewoon’ wordt om te moorden als je even iemand niet mag. Dus waarom niet even je buurman doodsteken of geliefde als je die niet kunt krijgen, of niet doet wat je wilt. Er zijn nog nooit zo veel steek- of schietpartijen in Nederland geweest als de afgelopen jaren.

Op ego- en zielsniveau is het uitermate pijnlijk en verdrietig wat daar gebeurd is op de filmset. Maar op een hoger (spirit- of universeel bewustzijnsniveau) wordt getoond dat dit soort schietfilms de wapenhandel en verkoop van moord-games alleen maar voedt. En wil je bijdragen aan zo’n wereld? Aan een wereld van meer geweld en agressie? Of het nu met een fysiek of verbaal wapen is?

De oplossing is om zelf wapens los te laten, fysiek of verbaal. Want agressie lokt agressie uit. Kijk alleen al maar in het autoverkeer. Geen verschil.

De oplossing: een respectvolle benadering

Een beter 2022 maak je als je dat doet wat onze huidige leiders tot nu toe grotendeels nalaten. De oplossing ligt voor de hand, want dat is het tegenovergestelde van agressie en kwaadheid (gevoed vanuit eigen ego), simpelweg liefde en alle varianten daarvan wat tot een beter samen-leven leidt. 

‘Een beter 2022 maak je, als je dat doet wat onze leiders tot nu toe nalaten’

TIPS Persoonlijk Leiderschap 

Ook al loop je tegen mensen op die moeilijk voor je zijn, waar je allergisch voor bent of die je als vijand ziet. Of het nu een ander in het autoverkeer is, of je kind wat een veel te dure jas wilt kopen, of je collega die het bloed onder je nagels vandaan haalt; of je partner die je in coronatijd te veel op je huid lijkt te zitten:

Let op je ego-neiging om je gelijk te halen en benader de ander op een nieuwe manier en let maar eens op wat er dan gebeurt! Hoe?

Ieder van ons, onze leiders, maar ook jij zelf, hebt een keuze hierin, elke dag, elke minuut, waar je ook nu bent!

Dan laat je zien hoe je een nieuwe leider van je eigen leven bent. Want tegen liefde is geen wapen gesmeden, ook verbaal niet. En voor echte liefde, bestaat geen wapen.

‘Tegen liefde is geen wapen gesmeden’ & ‘Voor liefde is geen wapen gesmeden’

Dan geef je een voorbeeld af hoe het ook kan. Dat niet alleen, zelfs met de emotionele stormen om je heen in deze tijd, met alle nare dingen die op je afkomen, word alles lichter en draaglijker, met liefde. Als balsem voor de ziel. Zelfs als je weet dat bijvoorbeeld een nabij familielid komt te overlijden door corona of iets anders: met liefde wordt het draaglijker, specialer en op een bepaalde manier mooier en hartverwarmend.

‘Meest erge dingen kunnen gedragen worden door liefde’

Nieuwjaarswens: Een beter 2022 voor jou, voor onze leiders, voor iedereen

Een lichter 2022 voor je zelf, en meer lichtheid die je zelf brengt in je eigen, directe omgeving. Doe je het niet, dan doe je hetzelfde als wat de meeste leiders tot nu toe gedaan hebben afgelopen jaar. Dan verwijt de pot de ketel dat die zwart ziet. Met als gevolg dat je zelf bijdraagt aan meer verdeeldheid, meer agressie, meer ongelukkig voelen, in je eigen directe omgeving.

De keuze is aan jou, elke dag, elke minuut, met ieder ander.

Als je de acties van persoonlijk leiderschap toepast die ik suggereer, af en toe, of vaker, dan wordt 2022 een beter jaar voor je.
Echt wel!

Ik wens je een heel mooi liefdevol, hartverwarmend en verbindend 2022!

Martin Thoolen

In 2022 zie je nieuwe inspiraties van mij zien over leiderschap en persoonlijk leiderschap. Stay tuned en check af en toe: www.martinthoolen.com

#nieuwjaar #leiderschap #leiderschapsontwikkeling #professionalcoaching #coaching  #businesscoaching #kabinetsformatie #conflictmanagement #conflicthantering

© 2022: Martin Thoolen

“One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making darkness conscious”.

(C.G. Jung)

Dit artikel is een uitnodiging om licht te werpen op onze eigen schaduwkanten als (loopbaan)coach. Zowel op de schaduwkanten van ons ego, als die van onze ziel. Als we dit bij onszelf durven te exploreren, dan versterkt dit onze begeleidingskunst en impact op klanten.

Schatten in de schaduw

Dit zijn talenten, competenties en kanten die als verborgen schatten in de schaduw van ons ego en onze ziel huizen. Denk bijvoorbeeld aan ego-kanten, zoals de instinctieve-, manipulatieve of patriarchale kant. Het zijn kanten die we misschien liever niet hebben en die we bij een ander makkelijk veroordelen. Zoals het lastig is neutraal te blijven naar een boze klant als we onze eigen boosheid niet kennen, laat staan erkennen. Voor je het weet denken we al snel: ‘Oké, je baan verliezen is echt naar, maar dan hoeft die klant toch niet zo te schreeuwen?’ Of stel je eens voor dat we als coach de pest hebben aan manipuleren en integriteit hoog in je vaandel hebben staan. Dan kan het een fikse uitdaging zijn als een klant met smeuïge smoesjes komt waarom hij zijn opdrachten telkens niet uitvoert.

Maar er liggen ook schatten begraven in onze ziel. Op passie, bevlogenheid zijn we dol, maar zielenpijn gaan we het liefst uit de weg. Want wie zit er nou op pijn te wachten? Dus duwen we dat (ongemerkt) weg. En op een gegeven moment weet je niet eens meer van het bestaan ervan. Totdat de roep van onze ziel luider wordt en blijft terugkomen. Zo zei een klant vanuit haar tenen: ”Het is niet van mij deze baan, ik hoor gewoon niet op een kantoor”. Terwijl ze al jaren sr. consultant was, haar collega’s blij met haar waren, maar zij steeds meer met een lege blik naar huis reed. Haar ziel hunkerde naar iets anders.

Waarom boren we een deel van onze kracht niet aan?

We schamen ons voor onze schaduwkanten, zijn er bang voor, of hebben gewoon geen weet van hun bestaan. We willen bijvoorbeeld toch niet te boek staan als een coach die boos of dominant is? Dat zou toch een regelrechte bedreiging voor ons imago zijn? Ons ego wil liever waardering of goedkeuring krijgen, erbij horen of speciaal gevonden worden. Dus begraven we boosheid of dominantie en laten helaas ook de kracht ervan liggen. We durven dan geen grenzen te stellen, waardevolle impopulaire dingen te zeggen of voldoende ruimte in te nemen. Zonde! Het boek  Rijkdom is gratis! gaat dieper in op hoe deze drijfveren je gevangen kunnen houden en hoe je de rijkdom van je verborgen schatten kunt aanboren.

En dan iets over zielenpijn. Dit is vaak al helemaal niet de favoriete kost van loopbaancoaches. We zijn bang om onze eigen, diepe kwetsuren onder ogen te zien, denken dat de put te diep is of vrezen dat er alleen maar ellende in de put zit. Dus houden we maar liever de deksel erop en verliezen we contact met onze kwetsbaarheid. Terwijl we juist met hart en ziel, en oog voor kracht en kwetsbaarheid, onze klanten willen begeleiden.

Schaduwkanten als cadeau voor onszelf en onze klanten

Als wij coaches onze schaduw in het licht zetten, dan komt er nieuwe kracht, energie en talenten vrij voor onszelf. En hiermee geven we onze klanten een kans om ook hun schaduwkanten te transformeren.

Licht op ego

Als we bijvoorbeeld onze patriarchale kant kennen, durven we meer ruimte in te nemen en wordt ons oordeel over borstkloppers een stuk milder. Als we onze strategische kant kennen, dan kunnen we makkelijker een bestuurder begeleiden bij strategische keuzes. Als we onze kwaadheid een plek hebben gegeven, kunnen we boosheid van klanten beter begrijpen en begeleiden.

In de wereld waar prestaties en successen op de voorgrond staan, zoeken velen hun heil in mindfulness, yoga of meditatie. Als dat of iets anders helpt, is dat fantastisch. En hoe mooi zou het zijn als wij als coaches de zijnskant dagelijks meer ruimte geven. Dan is er een gezonde balans tussen inspanning en ontspanning en blijven we vitaal. En als we naast de prestatiekant ook onze zijnskant meer inzetten, dan zijn onze interventies effectiever.

Loopbaancoach Angelique wil snel resultaten boeken in maximaal vier coachgesprekken en topkwaliteit leveren. Ze is vaak ongeduldig als klanten niet opschieten. Zo zegt ze tegen klant Klaas: “Fijn twee netwerkgesprekken, maar volgens mij had je er ook vijf kunnen doen de afgelopen twee weken”. Klaas krijgt steeds meer het gevoel dat hij het niet goed doet en zijn zelfvertrouwen neemt af. Tijdens onze begeleiding ontdekt Angelique dat ze te pushy is en dat ze Klaas ongemerkt ontmoedigt. Toen ze haar zijnskant meer eigen maakte, kon ze meer achterover leunen waardoor Kees vanuit zichzelf in beweging kwam en fluitend netwerkstappen zette.

Licht op ziel

“Als jij je zielenklank kent, dan kun je de zielenklank van je klant horen”

Als onze eigen zielentranen af en toe mogen stromen, dan geven we automatisch toestemming aan de zielentranen van onze klanten. Zielserkenning van je klant, kan een enorme opluchting geven en nieuwe energie vrijmaken. Of een klant nou gepest is, nooit echt zijn verlangen heeft durven volgen of zich niet gezien heeft gevoeld. Zoals Enzo die met zijn ziel onder arm liep. Zijn vader was verslaafd aan alcohol, zijn ouders waren op zijn zesde gescheiden en hij voelde zich niet gezien voelde door zijn vader. De pijn daarvan had hij jaren weggeduwd. Hij realiseerde zich op zijn veertigste dat hij de waardering die hij niet van zijn vader heeft gehad, binnen probeerde te hengelen bij zijn collega’s en leidinggevende. Bedelend naar die waardering maakte hij vele overuren, stond altijd klaar voor anderen en was tijdelijk blij met complimenten. Maar de heimelijke hunkering naar waardering bleef de kop opsteken. Toen Enzo dit in zijn volheid binnen liet komen, kwamen de tranen en begon de heling. Nu kon hij beginnen zichzelf meer te zien, zichzelf meer te waarderen en vanuit eigen kompas zijn loopbaankeuzes te maken.

Tips voor schatzoekers

Kortom

Kijk of je regelmatig naar de schaduwkanten van je ego en ziel kunt toekeren in plaats van afkeren. Neem het tijdelijk ongemak voor lief en trakteer jezelf en je klant op de kracht, energie en talenten van schaduwkanten. Niet alleen jij, maar ook je klanten zullen nieuwe rijkdom ervaren. Wat een cadeau!


Auteurs

Drs. Martin J.M. Thoolen en drs. Wendy Y. Hobbelink
Origineel verschenen in: Loopbaanvisie (Augustus 2016)

Literatuurlijst

Je ego heb je nodig om effectief grenzen te stellen, maar het kan je begeleiding ook beperken. De magie van wezenlijke verbinding en oneindig potentieel, vind je echter voorbij je ego. Moet je als loopbaan- of mobiliteitsbegeleider wel grenzen stellen? Wanneer zijn grenzen broodnodig en wanneer beperken ze je? Wil je je klant echt inspireren en in beweging brengen? Ontdek een oneindig potentieel, waarbij er een wereld kan opengaan voor jezelf en je klanten.

Gezonde grenzen heb je nodig om als begeleider optimaal werk te leveren. Wat gebeurt er als je geen grenzen stelt? Dan geef je ongemerkt meer dan je eigenlijk wilt of goed voor je is. Je kunt dan bakken energie verliezen en ‘s avonds jezelf zomaar lusteloos op de bank aantreffen. Heldere grenzen betekent dat je oog hebt en houdt voor je eigen energiehuishouding. Dat je grenzen stelt aan  intense,  langdurige  inspanning  en  zorgt  voor  voldoende ontspanning, afwisseling, reflectie en inspiratie.

Je neemt bijvoorbeeld pauze-momenten tussen gesprekken, zodat je het vorige gesprek loslaat, even aanrommelt en je voorbereidt op een volgende afspraak. Juist in ‘rommeltijd’ laad je je batterij op, waarna je weer met volle aandacht aanwezig bent bij je volgende activiteit. Grenzen zijn ook nodig om niet te verzanden in een positief of negatief bondje met je klant of opdrachtgever. Anders  worden  je  houding  en  interventies  veelal  gekleurd  door  voor-  en  afkeur.  Als  je  als  begeleider  door hebt  dat  je  bijvoorbeeld  smult  van  complimenten  of baalt  van  kritiek,  glimlach  dan  in  jezelf  en  bewaak  je neutraliteit. Dan behoud je je helderheid en compassie- volle confrontatiekracht.

Met een gezonde dosis ego kun je je tijd bewaken, goed voor  je  eigen  energie  zorgen  én  een  gepaste  afstand behouden.  Jij  moet  je  hele  leven  met  jezelf  doen,  dus zorg voor heldere grenzen.

Grenzen als gevangenis

Als  je  ego  echter  met  je  aan  de  haal  gaat,  kunnen  te strakke grenzen betonnen muren worden en belemmert dit  het  wezenlijke  contact  met  je  klant.  Een  dominant ego kan er ook voor zorgen dat je je stiekem een beetje meer  voelt  dan  je  klant.  Je  benadert  hem  dan  vanuit identificatie  met  je  expertise,  ervaring  en  certificaten en verheft je in houding en gedrag (net iets) boven je klant. Je denkt dan te weten wat goed voor je klant is. Voor je het weet gaat je klant op jouw kompas varen, terwijl je eigenlijk wenst dat klanten op eigen kompas (leren) varen.

Een egocoup ontstaat ook als je verstrikt raakt in oorde- len en verhalen over je klant, zoals: ‘mijn klant gaat zo langzaam, hij zit zo in zijn hoofd’. Positief gestemd ga je het volgende gesprek in en toch vind je weer bewijs- materiaal van je eigen verhalen. Je ergernis groeit en je laat je beperken door je eigen oordelen en verhalen in je hoofd. Wie zit er nu in zijn hoofd?

Het overkomt de beste begeleider wel eens. Als je ego ongemerkt de boventoon  voert,  vernauw je geestelijk en kom je in een zelf gecreëerde gevangenis terecht. De sleutel hangt aan de binnenkant van de deur, alleen zie je het niet. Dat vraagt een dialoog met je ego, anders voert je ego een monoloog met jou.

Voorbij de grenzen van het ego: nieuw land in zicht

Als  je  tijdens  je  begeleiding  je  eigen  ego  niet  doorhebt,  blijft  je  aan  de  oppervlakte  met  je  klant,  terwijl je klant misschien gebaat is bij verdieping. Gelukkig zijn we meer dan een verzameling egopatronen. Naast ego, onderscheiden we twee andere dimensies die jou en je klanten kunnen verrijken.

Bezield  begeleiden: de magie van wezenlijke verbinding

Als  je  je  klanten  wezenlijk  wilt  bereiken,  zodat  ze  van binnenuit in beweging komen, wordt er iets anders van ons  als  begeleider  gevraagd.  Voorbij  de  grens  van  het ego, kun je het land van de ziel ontdekken. Elke ziel wil bestaansrecht, ook die van je klant. Als je als begeleider je eigen ziel erkent met verlangens, talenten, kracht en kwetsbaarheid,  dan  ervaart  je  klant  ook  toestemming dit bij zichzelf te ervaren. Je zet als het ware een energieveld neer, met ruimte voor verdieping, authenticiteit en  verwondering,  waarbij  klanten  eerder  hun  ziel  en zaligheid delen en het effect van je begeleiding verdiepend en duurzaam zal zijn.

Zielenpassie

Hoe kun je meer ruimte voor bezieling maken? Onderzoek  wat  je  klant  werkelijk  plezier  en  energie  geeft, welke oorspronkelijk talenten hij heeft en waar hij ‘gewoon goed in is’. Zo kreeg een inkoopmanager de kans een senior inkoper een tijd te vervangen. Vol vuur droeg zij grote klanten aan, sloot grote contracten af en haar manager  beloofde  haar  promotie.  Bij  terugkomst  van haar  collega  moest  ze  haar  oude  functie  weer  oppakken,  kreeg  geen  promotie  en  liep  met  haar  ziel  onder de arm. Met een bezielde visie als kompas keek ze over de  grens  van  haar  organisatie  en  vond  een  passende baan  als  inkoper  bij  een  andere  multinational.  Binnen een  jaar  maakte  ze  promotie,  werd  manager  van  een aantal  landen  in  Europa  en  kreeg  bovendien  een  prijs als beste inkoper.

Zielenpijn

Ruimte voor de ziel betekent dat je ook aandacht hebt voor onder de huid gekropen pijn. Dit is anders dan goed bedoelde  adviezen  geven  om  je  klant  in  beweging  te krijgen, terwijl je over de pijn heen surft. Het kan echt pijn doen om je baan of project te verliezen, ook al laat iemand dat niet altijd zien. Daarnaast kan nieuw verlies oud  verlies  aanraken.  Heb  aandacht  voor  emoties  en gedachtes, introduceer stiltes en geef oprechte gevoels- reflecties,  waardoor  je  cliënt  zich  gezien  voelt  en  zijn zielenroerselen kan delen. Deel soms iets van je eigen kwetsbaarheid,  waardoor  je  de  drempel  voor  je  klant verlaagt om dat ook te doen. Geef oude pijn de kans om te verdampen, zodat er nieuwe energie kan vrijkomen. Vanuit een innerlijke verlangen gaat je klant dan vanzelf in de benen.

Voorbij grenzen van ego en ziel: aanboren van oneindig potentieel

Hoe  waardevol  ego  en  bezieling  ook  zijn,  toch  ligt  er een addertje onder het gras. Zoals je ego met jou aan de wandel kan gaan, zo kun je verkokeren in je eigen be- zieling. Als je bijvoorbeeld vol enthousiasme vanuit een methode werkt, terwijl het niet klikt bij je klant, vergeet je even dat de mens geen methode is.
Er is een derde dimensie die een wereld aan nieuwe mogelijkheden kan brengen. We noemen dat spirit of helder gewaarzijn. Je ziet jezelf dan als het ware op afstand en hebt  sneller  door  wanneer  je  ego  met  je  aan  de  haal gaat of je verkokert in je bezieling. Vanuit deze dimensie begeleid je helder, waardevrij en met compassie. Je tapt uit een ander vaatje, waardoor er nieuwe perspectieven, ervaringen en keuzes ontstaan.

Hier en nu

Als spirit meer meedoet in je begeleiding, ben je helder aanwezig in het hier en nu. Dit betekent dat je niet denkt aan wat er die dag gebeurd is of nog komt. Dat betekent dat  je  wel  een  idee  of  plan  voor  je  klant  kan  hebben, maar ervan afwijkt als iets anders in het hier en nu nodig is. Je klant zegt bijvoorbeeld dat hij wel weet wat hij wil, terwijl je aan je water voelt dat dit misschien niet zo is. Door  helder  je  eigen  signalen  serieus  te  nemen,  nodig je je klant uit te onderzoeken wat hij echt werkelijk wil.

Omgevingsbewustzijn

Stel  je  voor  dat  je  als  astronaut  vanuit  de  ruimte  naar de aarde kijkt. Dan vallen grenzen al snel weg en heb je oog voor het geheel. Als jij als begeleider ‘vanuit ruimte kijkt’, dan kijk je naar je klant voorbij de grens als een losstaand individu. Met de astronautenblik onderzoek je welke bijdrage je klant wil leveren aan het geheel. Voor de een is dat een bijdrage aan een team of organisatie en voor de ander is dat een duurzame wereld. Je hebt daarnaast als begeleider niet alleen oog voor zijn (ge- wenste) werksituatie maar ook voor het effect daarvan voor thuisfront of omgeving.

Alles met alles verbonden

Spirit is een dimensie die geen grenzen kent. Dan realiseer je je dat er in essentie geen verschil is tussen jou en je klant. Zoals de Maya’s elkaar begroetten met ‘Inlakesh’. Oftewel: ‘jij bent een andere ik, ik ben een andere jij’. Alles wat je bij de klant ziet of ervaart, zit voor een deel ook in jou. Zodra dit tot je doordringt, benader je je klant vanuit gelijkwaardigheid, compassie en respect.

Vanuit het idee dat alles met alles verbonden is, stimuleer  je  je  klant  alert  te  zijn  op  parallelle  gebeurtenissen  die  betekenisvol  kunnen  zijn.  Toen  een  consultant vertelde dat het echt tijd was om buiten zijn organisatie een baan te vinden, stond er opeens een glazenwasser voor  zijn  neus  de  vieze  ramen  van  zijn  werkkamer  te wassen.

Als alles met alles verbonden is, dan zijn er misschien ook  minder  grenzen  tussen  ons  dag- en ‘droomleven’ dan  we  soms  aannemen.  Een  manager  stond  bekend als  iemand  die  als  een  olifant  door  een  porseleinkast kon  lopen.  Hij  deelde  een  droom  over  zachtroze  bloemen, wat hij in eerste instantie maar raar vond. Door de bloemen te schetsen, ontdekte hij dat het tijd was om naast zijn kracht ook zijn kwetsbaarheid meer ruimte te geven. Een paar dagen later kruiste hij een plein en door een  plotselinge  windvlaag  kreeg  hij  een  douche  van roze bloesem-bladeren over zich heen. Hij was ontroerd. Zachtheid was nu echt over hem heen ‘gewaaid’, maar ook in hem aangeraakt. Vanuit  een  heldere,  open  blik,  maak  je  als  begeleider ruimte  voor  verrassing  en  verwondering.  In  feite  tap je uit een ander vaatje (spirit), waardoor je vanuit verbondenheid spontane inzichten kunt krijgen en nieuwe verbanden  kunt  zien.  Je  interventie-kracht  breidt  uit.  Je creëert voor je klant een ruimte waarin hij frisse inzichten  krijgt,  boeiende  ervaringen  opdoet  en  tot  nieuwe, heldere keuzes komt.

Je eigen grenzen verleggen

Grensverleggend  begeleiden  ligt  voor  het  oprapen  in je zelf. Het ontstaat naar ons idee als je inplugt op de rijkdom  van  zowel  je  ego,  ziel  en  helder  gewaarzijn. Als je bewust bent van deze dimensies, dan zet je een energieveld  neer  waarin  je  klanten  zichzelf  en  hun  ei- gen antwoorden kunnen (terug)vinden. Kijk af en toe uit welk vaatje je tapt. Gebruik je ego om onder meer gezonde grenzen te stellen. Check af en toe of je ego een coup pleegt als je bijvoorbeeld je superieur of inferieur voelt,  verhalen  maakt  over  je  klant  of  kwetsbaarheid wegdrukt. Maak ruimte voor de ziel door eigenheid, zielenpassie of -pijn te honoreren. Kijk regelmatig met de astronautenblik naar jezelf, zodat je je ego kunt doseren en je ziel de ruimte kunt geven. Gun je klant jouw oprechte aandacht, compassie en oog voor het hier-en-nu.

Gun jezelf regelmatig een innerlijke update. Dan verleg je je  eigen  grenzen en  ontstaat  er geleidelijk  een  verschuiving naar meer diepgang, authenticiteit en wezenlijke verbinding met je klanten. Als jij als begeleider va- ker met een gedoseerd ego, vanuit bezieling en helder gewaarzijn je werk doet, draag je ook je steentje bij aan een  wereld  waarbij  niet  alleen  het  ego,  maar  ook  authenticiteit en wezenlijke verbinding een plek krijgen.

Auteurs: Martin Thoolen en Wendy Hobbelink
Verschenen in: Loopbaan Visie (Januari 2014)